Die Kliëntediens Sentrum span is geskoolde, kliënt gesentreerde, gegradueerdes wie veeltalig is en wag om jou te help deur middel van telefoon oproepe, e-posse, aanlyn boodskappe of op sosiale media, met jou navrae. Hulle sal jou onmiddellik en ten volle help met die navrae wat jy moontlik mag hê, rakende jou studies by die Universiteit Stellenbosch.

Ons is toegewy om ʼn uitstekende kliëntediens ervaring te skep en te verskaf.

Jy kan Kliëntediens kontak, Maandag tot Vrydag tussen 8vm – 4:30nm by:

T: +27 21 808 9111
Aanlyn: Gesels nou met ons Kliëntediens Sentrum span - Klik op Let's talk...

Ondersteuning is beskikbaar in die volgende tale: Engels, Afrikaans, isiXhosa en isiZulu.

Vir voorgraadse / eerste graad aansoekers
Ons gegradueerde Studente Adviseurs in die Kliëntediens Sentrum van die Universiteit wag om jou te help met enige Navrae rakende:
 • Die basiese beginsels rondom vakkeuses vir graad 9’s en hoe jy 'n meer volledige begrip kan kry, van hoe om die regte keuses te maak ten einde te studeer vir die regte loopbaan rigting vir jou;
 • Die toelatingsvereistes vir die betrokke program en die keuringsriglyne;
 • Hoe om aansoek te doen by die Universiteit Stellenbosch;
 • Hulp met die heraktivering van jou studentenommer en die wagwoorde wat verskaf word vir die e-aansoek en die status van jou aansoek;
 • Hulp met die oplaai van ondersteunende dokumente vir jou aansoek;
 • Hulp rakende die volg van jou aansoekstatus en die uitkoms daarvan;
 • Verduidelik waarom jou aansoek onsuksesvol was;
 • Hoe om koshuis aansoek te doen en hoe die plasing van koshuisplek bepaal word;
 • Hoe en wanneer om vir beurse en lenings aansoek te doen en wanneer beurse en lenings aangebied en uitbetaal word;
 • Hulp rakende die status van jou aansoek vir beurse en lenings;
 • Wat die prosedure is nadat jy uitgevind het dat jy voorwaardelik aanvaar is tot die Universiteit Stellenbosch;
 • Hulp met navrae rakende studentegelde, koshuisdeposito en eerste paaiement;
 • Hulp met jou finale toelatingstatus nadat die matriekuitslae van die Onafhanklike Eksamenraad en Nasionale Senior Sertifikaat op ons stelsels gelaai is;
 • Hulp rakende waar, wanneer en hoe om te e-registreer asook in persoon te registreer;
 • Hulp met informasie rakende die Verwelkomingsprogram;
 • Om jou te lei na die regte plek indien jy nie in ʼn koshuis plek ontvang het nie en in ʼn Privaat Studente Organisasie geplaas word (PSO);
 • Hulp ten opsigte van roosters en klas botsing informasie;
Ouers, Studente en derdepartye, neem asseblief kennis – Beskerming van Privaatheid

Terwyl ons in staat is om vas te stel of 'n persoon aansoek gedoen het, geregistreer het, eksamen geskryf en die resultate daarvan ontvang het en/of 'n bepaalde kwalifikasie van Stellenbosch behaal het of nie; is ons egter nie in staat om enige persoonlike inligting met betrekking tot die akademiese rekords van huidige of oudstudente, aan hulle ouers, voogde of enige ander derde partye te verskaf nie. Ons kan ook nie afskrifte van hierdie rekords uitreik sonder die toestemming of bewys van volmag nie, tensy die uitreiking van die inligting deur wetgewing verplig word.
​​