MAAK SEKER DAT AL JOU NODIGE DOKUMENTE OPGELAAI IS


 1. Lees meer oor die vereistes vir dokumente (ingesluit akademiese resultate), jou kontrak en ook oor die aansoekgeld betalingsopsies in die relevante afdelings van hierdie aanlynaansoek of in die harde kopie aansoekvorm. Jy kan ook die inligting by www.maties.com bekom of ons Kontaksentrum kontak by 021 808 9111 of info@sun.ac.za.
 2. Gesertifiseerde kopieë van die oorspronklike dokumente, soos hieronder gespesifiseer, moet voorsien word. Let asseblief daarop dat ons nie aanlyn uitslae van selfbedieningsportale kan aanvaar nie.
 3. Elektroniese kopieë wat jy voorsien, moet duidelik en leesbaar wees (nie geklad, afgesny, of onduidelik nie). Die voorkeur-formaat is pdf, jpeg of tiff.
 4. Die Universiteit Stellenbosch behou hom die reg voor om oorspronklike en/of addisionele ondersteunende dokumentasie aan te vra indien dit op enige stadium nodig geag sou word.
 5. Jy kan jou getekende kontrak, die vereiste aansoekdokumente, sowel as jou bewys van betaling voor die sluitingsdatum op jou aansoekstatus​ by www.maties.com oplaai.​
 6. Indien ons nie alle dokumente teen die sluitingsdatum ontvang nie, sal jou aansoek ongelukkig nie oorweeg word nie.
 7. Dit bly jou verantwoordelikheid om seker te maak dat die Universiteit al die dokumente betyds ontvang. Jy kan jou aansoek op jou aansoekstatus by www.maties.com volg en seker maak dat jou aansoek volledig is. Gebruik jou studentenommer en amptelike SUN-wagwoord om aan te teken.

AKADEMIESE DOKUMENTE WAT ONS BENODIG​


Tans in finale skooljaar

Suid-Afrikaanse skoolstelsel: Finale graad 11-uitslae volgens die riglyne neergelê deur die Departement van Basiese Onderwys.

Internasionale skoolstelsel: Graad 11-uitslae, sowel as ʼn lys van finalejaar-skoolvakke met vlakke. Let ook op die volgende: Indien jy in ʼn buitelandse (internasionale) skoolstelsel ingeskryf is, byvoorbeeld International Baccalaureate (IB) of ʼn VSA-hoërskooldiploma, moet jy aansoek doen aan die hand van die graad 11-uitslae (voorfinale jaar). Jy moet ook ʼn lys vakke verskaf wat in die finale skooljaar (graad 12/13) geneem word met vlakke vir die vakke en verwagte resultate per vak (bevestig deur die skool). Indien jy egter die Cambridge-stelsel volg hoef jy nie die verwagte resultate vir jou finaleskooljaarvakke te verskaf nie. Jy moet steeds ʼn lys vakke verskaf en aandui op watter vlak jy dit neem in jou finale jaar. Besoek http://mb.usaf.ac.za/ vir meer inligting oor matriekvrystelling.

Voltooide finale skooljaar:

Suid-Afrikaanse skoolstelsel: Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) / Uitslagadvies

Internasionale skoolstelsel: Finale skooluitslae van International Curriculum (Cambridge International, International Baccalaureate, ens.), insluitende School of Tomorrow. Let ook op die volgende: Indien jy jou skoolloopbaan in 'n internasionale skoolstelsel afhandel, moet jy aan die vereistes van die Universiteite Suid-Afrika (USAF) vir Matrikulasievrystelling voldoen vir daardie stelsel teen die tyd wat jy kom om te registreer. Om te bepaal of jy aan die vereistes voldoen/sal voldoen, sien asseblief: http://mb.usaf.ac.za/ en kies die relevante land se inligting. Dit is normaalweg slegs moontlik om vir 'n formele sertifikaat van Matrikulasievrystelling aansoek te doen gedurende jou eerste jaar van registrasie, so dit is moontlik dat jy nie die sertifikaat beskikbaar sal hê wanneer jy hierna toe kom om vir die eerste keer te registreer nie. Jy sal wel solank kan registreer – mits jy voldoen aan die vereistes vir Matrikulasievrystelling.

Addisionele vakke of vakke wat herskryf is: Indien jy addisionele vakke voltooi het of vakke herskryf het (of jy is besig om vakke vanjaar te herskryf), sluit asseblief die vakke en punte in.

Tans geregistreer aan 'n tersiêre instelling (Uitgesluit Universiteit Stellenbosch-kwalifikasies)
 • Finale skooleindeksamenuitslae (Sien “Voltooide finale skooljaar")
 • Bewys van registrasie vir huidige akademiese jaar en 'n lys van jou vakke
 • Volledige akademiese rekord / transkrip vir elke akademiese jaar wat voltooi is, insluitende punte

Let daarop dat ons nie aanlyn uitslae van selfbedieningsportale kan aanvaar nie

 

Tersiêre kwalifikasies verwerf (uitgesluit Universiteit Stellenbosch-kwalifikasies):

 

Met finale skooleindeksamenuitslae ingesluit waar toepaslik

 • Relevante sertifikate PLUS volledige akademiese rekord / transkrip vir elke jaar, met punte ingesluit
 • Diploma(s)  PLUS volledige akademiese rekord / transkrip vir elke jaar, met punte ingesluit
 • B-graad-sertifikaat/-sertifikate PLUS volledige akademiese rekord / transkrip vir elke jaar, punte ingesluit
 • Honneursgraadsertifikaat/-sertifikate PLUS volledige akademiese rekord / transkrip vir elke jaar, punte ingesluit
 • Magistergraadsertifikaat/-sertifikate PLUS volledige akademiese rekord / transkrip vir elke jaar, punte ingesluit
 • Doktoralegraadsertifikaat/-sertifikate PLUS volledige akademiese rekord / transkrip vir elke jaar, punte ingesluit (waar van toepassing)

 

 

NIE-AKADEMIESE DOKUMENTE WAT ONS BENODIG


 1. Ondertekende kontrak
 2. Bewys van permanente verblyfreg of vlugtelingstatus (nie van toepassing op Suid-Afrikaanse burgers nie)
 3. Studentesteunvorm (studente met gestremdhede)
 4. Addisionele fakulteitspesifieke dokumente (Indien van toepassing):  

 

AANSOEKGELD


 1. Jou R100 aansoekgeld kan elektronies as deel van die aanlynaansoek betaal word. 
 2. Neem kennis dat jy nie die aansoekgeld hoef te betaal as jy ʼn internasionale student is nie, en ook nie as die Departement van Basiese Onderwys jou skool as finansieel minderbevoorreg (kwintiel 1—3) geïdentifiseer het nie. As jy onseker oor jou skool se status is, doen navraag daaroor by die skool.
 3. Aansoekgeld kan ook persoonlik by die Universiteit se kassiere in die Administrasiegebou A (Stellenbosch kampus) betaal word.

Lees Meer oor betaling opsies by www.maties.com of kontak ons Kliëntedienssentrum by +27 21 808 9111 of info@sun.ac.za.​​​​​​​​​​​​​​​​