​​Loopbaanadvies

 

​Voornemende studente word gekonfronteer met 'n wye verskeidenheid program- en loopbaanopsies. Dit is beslis 'n voorreg, maar ook soms 'n uitdaging wat tot heelwat kopkrap kan lei. Die Universiteit van Stellenbosch bied daarom ʼn professionele loopbaanadviesdiens aan, sodat ons voornemende studente sover as moontlik kan ondersteun om realistiese program- en loopbaankeuses te maak.

Wie kan van hierdie diens gebruik maak?

Hierdie diens word aangebied vir graad 11 en 12 leerders.

Graad 10 leerders, sal in soverre moontlik, net geassesseer word indien hul veranderinge wil maak aan hul vakkeuses (daardie spesifieke toetsbattery sal dan gebruik word.) Terwyl leerders gewoond raak aan 'n spesifiek stel vakke, sal loopbaanadvies net verminder / beperk word tot breë loopbaan velde aangesien baie faktore nog hul loopbaanpad kan beïnvloed.

​Wat behels die diens?

Assesserings word by ons kantore in Stellenbosch, sowel as aanlyn aangebied. 

​Assesserings by die kantoor sluit 'n psigometriese assessering van persoonlikheid, aanleg en belangstellings, ʼn 1 uur individuele terugvoersessie, asook 'n verslag met die resultate en aanbevelings, in. Laasgenoemde sal binne twee weke na die assessering per epos na jou gestuur word. 

Die assesseringsproses begin 8:30 tot 12:30 en 'n terugvoersessie in dieselfde middag ​volg

Aanbevelings word gemaak op grond van die kliënt se unieke profiel en kan dus programme aan 'n verskeidenheid van hoëronderwysinstellings insluit. Hierdie geleentheid word dus aangebied vir alle voornemende studente en nie slegs vir diegene wat aan die Universiteit van Stellenbosch wil studeer nie. 

Die psigometriese assesserings word as aanlyn sowel as f2f-kontaksessies aangebied. Tydens die aanlyn assessering, word daar ondersteuning en toesig aangebied deur 'n geregistreerde sielkundige met die hulp van die skermdeelfunksie in Microsoft Teams.

Koste van die diens: 

Die koste beloop R2500 per kliënt (Maandag - Vrydag) / R2950 per kliënt (Saterdag) . Die fooi is van toepassing op beide kantoor- en aanlynassesserings.

Spesiale tarief:
Betaal nou vir enige assessering vir September – November teen die spesiale Lente aanbot van R 2050 per kliënt (normale tarief R 2500)
- Hierdie assesserings is vir beide aanlyn en op kampus sessies, Mandae – Vrydae
- Dit sluit skoolvakansies en Saterdae uit​


Vir besprekings, kontak asseblief: csr@sun.ac.za of 021 808 4709

Belangrike inligting:

Ons is oop tydens skoolvakansies

  • Assesserings word slegs per bespreking gedoen
  • Ander dienste (bv. loopbaanvoorligting in skole, spesiale projekte en/of werkswinkels) word ook gelewer. Die koste word bepaal deur die aard van die projek.
  • Ons assesseer slegs 15-21 jariges

​Adviseursdienste​

Hoe weet jy vir seker dat Maties die regte plek vir jou studies is? Kom beleef dit!

Kom kuier op die kampus. Voel die gees. Maak kennis met die mense. Ontdek die aantreklikhede, die tradisies en die Maties manier van doen. Kom vind uit hoe om aansoek te doen, wat die vereistes is, waar jy om finansiële hulp kan aanklop en ʼn hele breinvol ander bruikbare inligting.

Indien jy dit oorweeg om vir voorgraadse toelating tot die Universiteit Stellenbosch aansoek te doen sal dit vir ons ʼn plesier wees om jou (en jou gesin) op kampus te hê.

Ons is die Sentrum vir Studentewerwing (SSW) en ons is hier om jou tuis te laat voel!

Kies een van die volgende opsies:

1. Adviseursessie

ʼn SSW-adviseur sal die Inligtingsessie lei. Die sessie word gestruktureer om jou ʼn oorsig te gee van die Universiteit Stellenbosch se aansoekproses, toelatingsvereistes, finansiële hulp en studentelewe. Ouers en voornemende studente woon die sessie saam by en word aangemoedig om vrae te vra.

'n Opsionele self begeleide kampustoer is beskikbaar waar u 'n kampuskaart ontvang om ons pragtige kampus te verken.

BESPREKINGS: csr@sun.ac.za / 021 808 4709

2. Aanlyn Adviseursessies

Moenie bekommerd wees as jy nie kampus toe kan kom nie, ons het daaraan ook gedink! ʼn SSW-adviseur sal die sessie lei en dit word gestruktureer om leerders ʼn oorsig te gee van Universiteit Stellenbosch se aansoekproses, toelatingsvereistes, finansiële stelsel en studentelewe.

Platforms wat vir hierdie sessies gebruik word, sluit in: Facebook Messenger, WhatsApp Video Call en Skype of selfs 'n gewone telefoon oproep.

BESPREKINGS: csr@sun.ac.za / 021 808 4709

Ervaar die kampus op jou foon / rekenaar: https://youtu.be/wC4fQgAI08M​ 

Interaktiewe kampus kaart: https://campusmap.sun.ac.za/ ​

​​​


​ ​