​​​​ ​​

​Universiteitskoshuise


Die Universiteit Stellenbosch kan sowat 6 500 studente in omtrent 27 Stellenbosse universiteitskoshuise en ander universiteitsblyplekke huisves. Op die Tygerbergkampus is daar vyf koshuise wat ongeveer 1 000 studente van die Fakulteit Gesondheidswetenskappe kan huisves. Die meeste Maties wat op dié twee kampusse klasloop (die Universiteit het meer as 30 000 studente) maak dus gebruik van privaat akkommodasie soos kamers of woonstelle in Stellenbosch en die omliggende omgewing.

Studente wat in enige van hierdie koshuise geplaas word, is onder die toesig van die koshuis se Inwonende Hoof, wat op sy/haar beurt bygestaan word deur huiskomiteelede. Elke koshuis neem ook deel aan die mentorprogram. Mentors is senior studente wat in koshuise en Privaat Studente Organisasies (studente wat privaat bly) aangestel word om nuwelingstudente te help aanpas by die universiteitslewe. Elke nuwelingstudent kan toegang tot ʼn mentor verkry. Die mentor speel reeds tydens die verwelkomingsperiode ʼn belangrike rol met algemene hulpverlening rondom universiteitslewe-navrae en psigososiale ondersteuning. Die nuwelingstudente het ook hierdeur die geleentheid om by die Welweesprogram van die Universiteit in te skakel wat ten doel het om hul welwees dwarsdeur die jaar te bevorder.

Koshuisfasiliteite

  • Elke kamer het 'n netwerkpunt wat jou toegang bied tot die Universiteit se netwerk, elektroniese inligtingsbronne, die Internet en e-leerhulpmiddels. Bring dus gerus jou eie rekenaar saam.

  • Wasgeriewe

  • 'n Gemeenskaplike woonkamer om in te kuier, televisie te kyk, of om sommer net te ontspan

  • Al die vroue- en party van die manskoshuise het 'n gemeenskaplike en/of privaat sitkamer waar besoekers ontvang en onthaal kan word.

  • Die meeste koshuise het 'n pragtige binnehof en/of tuin vir ontspanning.

VOORGRAADSE VROUE KOSHUISE (STELLENBOSCH KAMPUS)

VOORGRAADSE MANS KOSHUISE (STELLENBOSCH KAMPUS)

VOORGRAADSE GEMENGDE KOSHUISE (PER VLOER) (STELLENBOSCH KAMPUS)

 Erica

 Harmonie

 Hee​mstede

 Huis ten Bosch

 Irene

 Lydia

 Minerva

 Monica

 Nemesia

 Nerina

 Serruria

 Sonop 

 Dagbreek

 Eendrag

 Helderberg

 Helshoogte

 Huis Marais

 Huis Visser

 Majuba

 Simonsberg

 Wilgenhof

 Goldfields

 Metanoia

 Huis Neethling

SENIOR KOSHUISE 
(STELLENBOSCH KAMPUS)

GEAFFILIEERDE PRIVAATKOSHUISE 
(STELLENBOSCH KAMPUS))

 TYGERBERG KAMPUS

 Lobelia

 Concordia

 Huis MacDonald

 Huis de Villiers

 Russel Botman House

 The Village

 Academia

 Nooitgedacht

 Huis Francie van Zijl​

 Hippokrates

 Meerhoff

 eNkhanyini

 Huis Nkosi Johnson

 Huis Ubuntu