Bedrag betaalbaar teen registrasie

Die gelde betaalbaar teen die datum van registrasie is gelykstaande aan die eerste paaiement van studiegelde en, indien van toepassing, die eerste paaiement van Inwoningsgeld (etes uitgesluit).

Verpligte eerste paaiemente betaalbaar teen registrasiedatum in 2019:

 


Voorgraads

Nagraads

Diploma

Eerste paaiement van Studiegeld

R13 118

R9 566

R9 566

Plus: (Indien van toepassing)

Eerste paaiement van Inwoningsgeld

R12 700

R12 700

R12 700

Totaal

R25 818

R22 266

R22 266

 

Hierdie bedrae is nie van toepassing op internasionale studente nie, uitgesonderd internasionale studente met geldige permanente verblyfreg in Suid-Afrika en internasionale studente met vlugtelingstatus - klik hier om na Stellenbosch Universiteit Internasionaal se webtuiste geneem te word. 

Alle Internasionale studente, insluitend Namibiërs, moet hul volle studiegelde teen die datum van registrasie vereffen. Internasionale studente, wat van Universiteitskoshuise gebruik maak moet 60% van die koshuisgelde en 60% vandie toelaatbare etekwota vir die jaar vir plasing op die rekening met registrasie betaal (indien in 'n SU-koshuis geplaas wat etes verskaf).

Alle agterstallige bedrae van 'n vorige jaar moet vereffen wees voordat 'n student vir 'n volgende jaar mag registreer.

Klik hier vir verdere inligting oor 2019​-gelde.

Klik hier vir meer inligting oor bedrae betaalbaar teen registrasie in 2019.