Bedrag betaalbaar teen registrasie

Die gelde betaalbaar teen die datum van registrasie is gelykstaande aan die eerste paaiement van studiegelde en, indien van toepassing, die eerste paaiement van Inwoningsgeld (etes uitgesluit).

Verpligte eerste paaiemente betaalbaar teen registrasiedatum in 2021:


VoorgraadsNagraadsDiploma
Eerste paaiement van StudiegeldR14 440​R10 530R10 530
Plus: (Indien van toepassing)
Eerste paaiement van InwoningsgeldR14 600R14 600R14 600
TotaalR27 531R23 759R23 759Hierdie bedrae is nie van toepassing op internasionale studente nie, uitgesonderd internasionale studente met geldige permanente verblyfreg in Suid-Afrika en internasionale studente met vlugtelingstatus - klik hier om na Stellenbosch Universiteit Internasionaal se webtuiste geneem te word. ​

Alle agterstallige bedrae van 'n vorige jaar moet vereffen wees voordat 'n student vir 'n volgende jaar mag registreer.

Klik hier vir belangrike inligting rakende stuentegelde betaalbaar teen die datum van registrasie vir 2021

Klik hier vir verdere inligting oor 2021​-gelde.