​​

NASIONALE NORMTOETS (NNT)

Die NNT is 'n assesseringstoets wat aangewend word vir eerstejaar-aansoekers tot hoëronderwysinstellings. Die toets is ontwerp om jou vermoë te meet om akademiese geletterdheid (taalvaardigheid), kwantitatiewe geletterdheid (syfervaardigheid) en Wiskunde binne 'n tersiêre (hoër onderwys) konteks toe te pas. 

Slegs aansoekers van die School of Tomorrow en aansoekers vir die Fakulteit Regsgeleerdheid.

School of Tomorrow: School of Tomorrow aansoekers moet hulle NNTs voor die einde September 2022 aflê om te verseker dat die resultate beskikbaar is voor registrasie. 

Fakulteit Regsgeleerdheid: 
- BCom Regsgeleerdheid, BRekLLB: AQL & MAT
- BA Regsgeleerdheid, LLB: AQL

Besoek www.nbt.ac.za vir toetsdatums en besprekings. 

Die NTT's vir die Fakulteit Regsgeleerdheid moet teen 31 July geskryf wees. Indien jy nog nie geregistreer het vir die NNT's nie moet jy dit teen die finale geleendheid voor hierdie datum doen.

Indien jy nie aanlyn kan skryf nie, bied die NBT-kantoor ook die geleentheid tot 'n afstandssessie wat d.m.v. e-pos aangevra kan word by nbtremote@uct.ac.za.  Daar is kostes verbonde aan hierdie opsie. Meer inligting kan op hul webwerf, www.nbt.ac.za, gevind word.

Indien jy enige probleme ondervind of hulp benodig, kontak die NBT-hulptoonbank per e-pos nbt@uct.ac.za of skakel 021-650-3523.


SITUASIONELE BEOORDELINGSTOETS (SBT)


​Die Situasionele Beoordelingstoets (SBT's) is ontwerp om individue se oordeel oor situasies wat in die werkplek of tydens opleiding binne die gesondheidsorgveld voorkom, te evalueer.

Slegs aansoekers van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe in die B1-kategorie vir "HUIDIGE LEERDERS (GRAAD 12) EN AANSOEKERS WAT SKOOL VOLTOOI HET" wat aansoek gedoen het om toelating tot die voorgraadse programme van die fakulteit, moet vir die SBT Registreer, Betaal en dit skryf. Aansoekers wat tans geregistreerde studente is of wat 'n tersiêre kwalifikasie voltooi het, moet nie die SBT skryf nie. Kliek asseblief hier vir alle relevante SBT-inligting. 

Die SBT is 'n aanlyn assessering wat aansoekers voor 5 Augustus 2022 moet neem. Inligting word versamel deur middel van 'n gestruktureerde aanlyn assessering. Die toetsskakel sal slegs aan aansoekers gestuur word wat albei vir die SBT geregistreer EN betaal het. Let asseblief daarop dat geen laat registrasies en betalings toegelaat sal word nie. 

As u probleme ondervind of hulp benodig, kontak asseblief die SBT Hulptoonbank by sjtenquiries@sun.ac.za. 


​​