​​​PRIVAAT VERBLYF


1. AANSOEK OM AKKREDITASIE VAN PRIVATE STUDENTE-BEHUISING

Riglyne van die Universiteit Stellenbosch vir akkreditasie vir privaatbehuising buite kampus vir 2022
Aansoek vir akkreditasie vir private behuising buite die kampus 2022

2. GEAKKREDITEERDE VERBLYF

Accreditation is done based on the information provided on an application form and a site visit will be arranged as soon as COVID-regulations allow. 

There are four accreditation categories:
- NSFAS Accreditation (4 beds or more, within 3 km from campus, within the NSFAS fee caps and meets the additional NSFAS criteria)
List of NSFAS accredited accommodation
- NSFAS Single Accreditation Accommodation (3 beds or less, within 3 km from campus, within the NSFAS meets the additional NSFAS criteria)
List of NSFAS single accredited accommodation
- SU Accreditation (4 beds or more and meets SU accreditation criteria)
List of SU accredited accommodation
- SU Single Accredited Accommodation (dwelling offers less than four beds, meets the criteria set for SU accreditation AND where a NSFAS student has already signed a lease agreement and thereby agreed to abide by the regulations of the dwelling)

Please note that NSFAS-students will also be able to seek placement in SU accredited accommodation, but will be responsible for any rental shortfall that is payable to the landlord. 

The criteria for accreditation is published in the Stellenbosch University Guidelines for Off-campus Private Student Housing Accreditation in 2020 (2021 intake) . 

Please take note of the following:

1. It remains the responsibility of the landlord to ensure that the accommodation is up to standard and complies with the guidelines throughout the year.

2. It also remains the responsibility of the student to ensure that they understand the content of the lease agreement, the cost of accommodation and their obligations as a lessee in terms thereof. The lease agreement is between the student and the landlord.  SU is not a party to the agreement.

3. And finally, it remains the prerogative of the student to choose suitable off-campus private housing. 

All queries can be directed to privateaccomm@sun.ac.za.

3. NUTTIGE AKKOMMODASIE WEBTUISTES

PropertyPro
https://www.propertypro.co.za/

Nooitgedacht
https://nooitgedachta.co.za/
http://educata.co.za/block-c/

Isa Dameskoshuis
https://isacarstens.co.za/stellenbosch-accommodation/

Stellies-Student-Stay
http://www.stellies-student-stay.co.za/

Academia
https://www.academia.co.za/

Lutz Building
https://www.lutzstudentrooms.co.za/

La Rez
https://larez.co.za/

Facebook: Student Accommodation Stellenbosch
https://www.facebook.com/

HDK Properties
http://studentlife.co.za/

DigsConnect
https://www.digsconnect.com/

Campus Key
http://www.campuskey.co.za/

Eikenhof Private Hostel
http://www.eikenhofkoshuis.co.za/

Anna Basson Eiendomme
http://www.annabasson.co.za/

MT Simon and Nuutgevonden
Email: christine.devos@rawson.co.za
Tel: 0636129456 

Maranatha Properties
Email: verhurings@adept.co.za
Tel: 0822282591 

Neelsie Eiendomme
http://stellenbosch.rentals/

Universiteit Stellenbosch Internasionaal (SUI)
https://www0.sun.ac.za/international/about/accommodation-in-stellenbosch/letting-agencies-in-stellenbosch.html

​4. Kampus Pendeldiens

https://www0.sun.ac.za/sustainability/pages/services/transport/campus-shuttle-service.php 

5. PSO's (PRIVATE STUDENTE ORGANISASIES) 

Studente wat nie in 'n Stellenbosch Universiteitskoshuis woon nie en reeds privaat akkommodasie het, word outomaties lidmaatskap aan 'n PSO en 'n Kluster ingedeel. Vir meer inligting oor die PSO's, besoek asseblief die volgende skakel:  www.sun.ac.za/pso

Vrywaring: Die inhoud in hierdie bemarkingsmateriaal word slegs vir algemene inligtingsdoeleindes voorsien.  US aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige foute, weglatings of onakkuraatheid van die inligting nie.

US is nie 'n party tot die huurooreenkoms wat gesluit word tussen die student(e) en verhuurder(s) nie en sal gevolglik nie betrokke raak of aanspreeklikheid aanvaar vir enige kwessies of geskille wat voortspruit uit die werking van die huuroorenkoms, betaling van huur en/of dienslewering nie.​

​​​ ​​​​​