Privaat verblyf
 

1. GEAKKREDITEERDE VERBLYF

Nooitgedacht Privaat Students Akkommodasie
www.stayatstellenboschuniversity.co.za  


Academia
http://www.academia.co.za/

 

2. NUTTIGE AKKOMMODASIE WEBTUISTES


Digsconnect

https://www.digsconnect.com/digs/?city=Stellenbosch

​Campus Key
http://www.campuske​y.co.za/


Eikenhof Private Hostel
http://www.eikenhofkoshuis.co.za/


Verhuringsagente

http://stellenboschrentalproperty.com/

 

Neelsie Eiendomme

http://stellenbosch.rentals/
 

NS Property Solutions 
http://www.nspropertysolutions.co.za/template/Property.vm/propertyid/3005

Universiteit Stellenbosch Internationaal (SUI)
https://www0.sun.ac.za/international/about/accommodation-in-stellenbosch/letting-agencies-in-stellenbosch.html

PSO's (Private Studente Organisasies) ​
Studente wat nie in 'n Stellenbosch Universiteitskoshuis woon nie en reeds privaat akkommodasie het, word outomaties lidmaatskap aan 'n PSO en 'n Kluster ingedeel. Vir meer inligting oor die PSO's, besoek asseblief die volgende skakel:​ www.sun.ac.za/pso

Vrywaring: Die inhoud in hierdie bemarkingsmateriaal word slegs vir algemene inligtingsdoeleindes voorsien.  US aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige foute, weglatings of onakkuraatheid van die inligting nie.

US is nie 'n party tot die huurooreenkoms wat gesluit word tussen die student(e) en verhuurder(s) nie en sal gevolglik nie betrokke raak of aanspreeklikheid aanvaar vir enige kwessies of geskille wat voortspruit uit die werking van die huuroorenkoms, betaling van huur en/of dienslewering nie.​


​​​​​