KIES JOU PROGRAM


 

Vir ʼn aansoek na die Universiteit Stellenbosch, kan jy ʼn maksimum van drie programkeuses aandui. Jy sal oorweeg word vir al drie jou programme en indien jy veelvuldige aanbiedinge ontvang, sal jy slegs een aanbod kan aanvaar voor 'n vasgestelde afsnydatum wat aan jou gekommunikeer sal word. 

  

​Al ons programme het keuringsvereistes, maar die volgende programme het almal uitgebreide keuringsprosesse: Alle programme in die fakulteite Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, Regsgeleerdheid, Ingenieurswese; BA (Visuele Kunste); BA (Drama); alle programme in Musiek; BA (Sportwetenskap); BSc (Sportwetenskap); BEd (AlgOnd); BCom (Aktuariële Wetenskap) en BCom (Internasionale Besigheid).


 As jy programme uit die uitgebreide keuringsprogramme kies, beveel ons aan dat jy ook ʼn program insluit wat nie op die lys is nie om te verseker dat jy jou kans op 'n aanbod verbeter.