Bedrag betaalbaar teen registrasie

Die gelde betaalbaar teen die datum van registrasie is gelykstaande aan die eerste paaiement van studiegelde en, indien van toepassing, die eerste paaiement van Inwoningsgeld (etes uitgesluit).

Verpligte eerste paaiemente betaalbaar teen registrasiedatum in 2020:

 


Voorgraads

Nagraads

Diploma

Eerste paaiement van Studiegeld

R13 931

R10 159

R10 159

Plus: (Indien van toepassing)

Eerste paaiement van Inwoningsgeld

R13 600

R13 600

R13 600

Totaal

R27 531

R23 759

R23 759

 

Hierdie bedrae is nie van toepassing op internasionale studente nie, uitgesonderd internasionale studente met geldige permanente verblyfreg in Suid-Afrika en internasionale studente met vlugtelingstatus - klik hier om na Stellenbosch Universiteit Internasionaal se webtuiste geneem te word. 

Alle Internasionale studente, insluitend Namibiërs, moet hul volle studiegelde teen die datum van registrasie vereffen. Internasionale studente, wat van Universiteitskoshuise gebruik maak moet ten minste R25 000 van die koshuisgelde en ten minste R15 000 vandie toelaatbare etekwota vir die jaar vir plasing op die rekening met registrasie betaal (indien in 'n SU-koshuis geplaas wat etes verskaf).

Alle agterstallige bedrae van 'n vorige jaar moet vereffen wees voordat 'n student vir 'n volgende jaar mag registreer.

Klik hier vir belangrike inligting rakende studentegelde betaalbaar teen die datum van registrasie vir 2020.

Klik hier vir verdere inligting oor 2020​-gelde.