NEEM KENNIS VAN DIE SLUITINGSDATUMS

 

Aansoeke open 1 Maart en sluit op die volgende datums:

31 Mei: Aansoeke sluit vir die program MB,ChB in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe.

30 Junie: Aansoeke sluit vir alle ander voorgraadse programme.

30 JunieKoshuisaansoeke sluit.

31 Augustus: Aansoeke vir finansiële ondersteuning van die Universiteit Stellenbosch sluit.

31 OktoberDiploma in Openbare Verantwoordelikheid (Telematiese Onderwys) sluit.

​Geen laat aansoeke sal oorweeg word nie.​