Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

SOL Personeel

 

 

DirekteurDrNicolineHermannherman@sun.ac.za02180830760218864142http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/default.aspx, Sentrum vir Onderrig en Leer webwerf
Senior Adviseur: Hoër Onderwys (Fakulteit: Lettere en Sosiale Wetenskappe)DrKarinCattell-Holdenkcattell@sun.ac.za02180830740218864142http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/default.aspx, Sentrum vir Onderrig en Leer webwerf
Senior Adviseur: Hoër Onderwys (Fakulteit: Natuurwetenskappe)DrHanelieAdendorffhja@sun.ac.za02180891910218864142http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/default.aspx, Sentrum vir Onderrig en Leer webwerf
Senior Adviseur: Hoër Onderwys (Fakulteit: EBW)DrGertYounggyoung@sun.ac.za02180849370218864142http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/default.aspx, Sentrum vir Onderrig en Leer webwerf
Senior Adviseur: Hoër Onderwys (Fakulteit: Regsgeleerdheid)MeClaudiaSwartclaudias2@sun.ac.za02180845020218864142http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/default.aspx, Sentrum vir Onderrig en Leer webwerf
Adviseur: Hoër Onderwys (Fakulteit: Teologie)DrJeanFarmerjeanlee@sun.ac.za02180829560218864142http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/default.aspx, Sentrum vir Onderrig en Leer webwerf
Adviseur: Hoër Onderwys (Fakulteit: Opvoedkunde)DrAntheaJacobsjacobsa@sun.ac.za02180892580218864142http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/default.aspx, Sentrum vir Onderrig en Leer webwerf
Adviseur: Hoër Onderwys (Fakulteit: AgriWetenskappe)MeCharmainevan der Merwecvandermerwe@sun.ac.za02180897620218864142http://www.sun.ac.za/english/learning-teaching/ctl, Centre for Teaching and Learning website
Adviseur: Hoër Onderwys (Fakulteit: Krygskunde)MnrSimNtwasasim@sun.ac.za02180835890218864142http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/default.aspx, Sentrum vir Onderrig en Leer webwerf
Senior Administratiewe Beampte (PA vir direkteur & SOL finansies]MeNatashaAlbertsnvdb@sun.ac.za02180837510218864142http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/ctl/Pages/default.aspx, Sentrum vir Onderrig en Leer webwerf