Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​​​​​​​​​​​

​​​​​​

Graadprogramme in Biologiese Wetenskappe

BIOLOGIESE WETENSKAPPE

BSc in Biodiversiteit en Ekologie
BSc in Molekulêre Biologie en Biotegnologie
BSc in Menslike Lewenswetenskappe
BSc in Sportwetenskap


BSc in Biodiversiteit en Ekologie

Hierdie program fokus op die diversiteit, oorsprong en funksie van organismes in verhouding tot hul omgewing. Dit bied 'n konseptuele oorsig oor ekologie, evolusie, dier- en plantvorme en funksies, biologiese veranderinge op 'n globale skaal, en herstelmeganismes.
Hoofvak: Biodiversiteit en Ekologie (wat kan lei tot spesialisasie in Plant- of Dierkunde)
Spesifieke toelatingsvereistes:
  • Wiskunde 5 EN Fisiese Wetenskappe 4

BSc in Molekulêre Biologie en Biotegnologie

Hierdie program gee jou die vakkundige agtergrond om die werking van enige lewende organisme op molekulêre vlak te verstaan. Dit lê die grondslag vir 'n loopbaan wat kennis en vaardighede in molekulêre selbiologie en biotegnologie vereis.
Hoofvakke: Kombinasie van Biochemie, Genetika, Mikrobiologie
Spesifieke toelatingsvereistes:
  • Wiskunde 5 OF Wiskunde 6 (afhangend van jou vakkeuse) EN Fisiese Wetenskappe 4


BSc in Menslike Lewenswetenskappe

Hierdie program vorm die basis vir jou begrip van die funksionering van die liggaam as geheel, van molekulêre tot sisteemvlak.
Fokusarea: Biologie
Hoofvakke: Kombinasie van Fisiologie, Anatomie, Biochemie, Genetika
Spesifieke toelatingsvereistes:
  • Wiskunde 5 OF Wiskunde 6 (afhangend van jou vakkeuse) EN Fisiese Wetenskappe 4
Fokusarea: Biologie met Sielkunde
Hoofvakke: Kombinasie van Fisiologie, Genetika, Sielkunde
Spesifieke toelatingsvereistes:
  • Wiskunde 5 EN Fisiese Wetenskappe 4


BSc in Sportwetenskap

Hierdie program bestudeer liggaamsbeweging vanuit verskillende perspektiewe, soos o.a. op fisiologiese en biomeganiese vlak.
Hoofvakke: ​​Fisiologie, Kinesiologie
Spesifieke toelatingsvereistes:
  • Wiskunde 5 EN Fisiese Wetenskappe 4​

Stappe


Kom gesels met ons

  • Kom gesels met ons oor studie- en loopbaanmoontlikhede in die natuurwetenskappe, asook die studentelewe by die Universiteit Stellenbosch.
  • science@sun.ac.za
  • (021) 808-3931


Flyer-small.jpg Loopbane in die wetenskap Brosjure