Business Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Finansiële Beplanning

​​​

Die fokusarea Finansiële Beplanning is spesifiek ontwikkel om studente in staat te stel om, na die suskesvolle voltooiing van hul BCom-graad, vir die Nagraadse Diploma in Finansiële Beplanning in te skryf. Studente wat hierdie diploma suksesvol voltooi, verkry die reg om die toelatingseksamen vir die internasionaal-erkende CFP® (Certified Financial Planner) -kwalifikasie te skryf. 

Die volgende spesialiteitsareas word gedek:

 • Beleggingsbeplanning
 • Inleiding tot lewensversekering
 • Inleiding tot korttermynversekering
 • Bemarkingsvaardighede en praktykbestuur
 • Aftree- en boedelbeplanning
 • Werknemervoordele (aftreefondse)
 • Besigheidsversekering
 • Mediese skemas

​Beroepsmoontlikhede:

 • Finansiële adviseur vir 'n versekeringsmaatskappy
 • Onafhanklike finansiële adviseur
 • Finansiële adviseur in bankomgewing
 • Korporatiewe finansiële beplanner​

​​Voorgraadse vakke wat in Finansiële Beplanning aangebied word:

Finansiële Beplanning  314
Inleiding tot lewensversekering; inleiding tot korttermynversekering; inleiding tot aftreebeplanning; bemarkingsvaardighede; praktykbestuur. 

Finansiële Beplanning 344

'n Studie van aftree-annuïteite, pensioen- en voorsorgfondse; 'n studie van testamente en boedels; die beleggingsbeplanningsproses; werknemervoordele-ontwerp en -finansiering; inleiding tot mediese skemas; inleiding tot besigheidsversekering; gevallestudies wat al die werk van die tweede en derde jare saamvat. ​Vir Finansiële Beplanningsvakke in nagraadse kursusse, verwys asseblief na die Honneursblad of die Diploma in Finansiële Beplanning.​