Die Universiteit Stellenbosch oorweeg ook versoeke vir plasing in 'n koshuis op grond van fisiese gestremdhede wat mobiliteit beïnvloed en universiteitsverblyf noodsaak.

Vir meer inligting, besoek: 
http://www.sun.ac.za/afrikaans/learning-teaching/student-affairs/cscd/special-learning-needs-(disabilities)/living-on-campus​.