Privaat verblyf

Nooitgedacht A (Stellenbosch kampus)
https://nooitgedachta.co.za/

Nooitgedact C (Stellenbosch kampus)
http://educata.co.za/

Academia (Stellenbosch kampus)
http://www.academia.co.za/

Boland Kollege (Stellenbosch Kampus)
http://www.bolandcollege.com/study-here/accommodation​

AFO Kothuise (Stellenbosch)
Email: faradossie@gmail.com
Tel: 021 8874563

Kerkenberg Anneks (Tygerberg kampus)
Email: leon@bmedia.co.za 
leonvntr@gmail.com

The Digs (Tygerberg kampus)
www.thedigs.co.za 

3. NUTTIGE AKKOMMODASIE WEBTUISTES


HDK Properties
http://studentlife.co.za/


Campus Key
 
Eikenhof Private Hostel
http://www.eikenhofkoshuis.co.za/
 
 
Anna Basson Eiendomme

MT Simon and Nuutgevonden
Email: christine.devos@rawson.co.za​
Tel: 0636129456 

Maranatha Properties
Email: verhurings@adept.co.za​​
Tel: 0822282591 ​

Neelsie Eiendomme
http://stellenbosch.rentals/
 
 
4. Kampus Pendeldiens
https://www0.sun.ac.za/sustainability/pages/services/transport/campus-shuttle-service.php

5. PSO's (PRIVATE STUDENTE ORGANISASIES) ​
Studente wat nie in 'n Stellenbosch Universiteitskoshuis woon nie en reeds privaat akkommodasie het, word outomaties lidmaatskap aan 'n PSO en 'n Kluster ingedeel. Vir meer inligting oor die PSO's, besoek asseblief die volgende skakel:  www.sun.ac.za/pso


Vrywaring: Die inhoud in hierdie bemarkingsmateriaal word slegs vir algemene inligtingsdoeleindes voorsien.  US aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige foute, weglatings of onakkuraatheid van die inligting nie.

US is nie 'n party tot die huurooreenkoms wat gesluit word tussen die student(e) en verhuurder(s) nie en sal gevolglik nie betrokke raak of aanspreeklikheid aanvaar vir enige kwessies of geskille wat voortspruit uit die werking van die huuroorenkoms, betaling van huur en/of dienslewering nie.


 

​​​​​