Plant Pathology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Personeel & Kontak-inligting

Kliniekkonsultante:

Bestuurder: Sonja Coertze (regs)

Konsultante: Tammy Jensen (tweede van regs) en Lonette Smit (links)

Assistent: Brenda de Wee (tweede van links)


Werksure:

Die kliniek is oop van 07:30 tot 16:00, Maandae tot Vrydae.
Kontak-inligting:

Sonja Coertze:
Tel: (021) 808 4798
Faks: (021) 808 4956
E-pos: Sonja Coertze
Pos-adres:

Siektekliniek
Departement Plantpatologie
Stellenbosch Universiteit
Privaatsak X1
Matieland
7602
Plant17 (4 of 48).jpgTammy Jensen:
Tel: (021) 808 4223
Faks: (021) 808 4956
E-pos: Tammy Jensen

Courier adres:

Siektekliniek
Departement Plantpatologie
Stellenbosch Universiteit
Lombardi-gebou
Vierde vloer, 4026
Hoek van Victoria- en Neethlingstraat
Stellenbosch
7600


Kaart:

Hoof kampuskaart.pdf

(Lombardi-gebou no. 78 op kaart)
​​