Plant Pathology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Personeel & Kontak-inligting

​Kliniekkonsultante:

Bestuurder: Sonja Coertze (links)

Konsultante: Elaine Basson (regs) en Doré de Villiers (regs,middel)

Assistent: Brenda de Wee (links,middel)


Werksure:

Die kliniek is oop van 07:30 tot 16:00, Maandae tot Vrydae.
Kontak-inligting:

Sonja Coertze:
Tel: (021) 808 4798
E-pos: sc2@sun.ac.za

Elaine Basson:
Tel: (021) 808 4223
E-pos: elaineb@sun.ac.za​Pos-adres:

Siektekliniek
Departement Plantpatologie
Stellenbosch Universiteit
Privaatsak X1
Matieland
7602
​​SU PlantPatologie Headshots 17052023-66.jpg
Doré de Villiers
Tel: (021) 808 4223
E-pos: dore@sun.ac.za

Courier adres:

Siektekliniek
Departement Plantpatologie
Stellenbosch Universiteit
Lombardi-gebou
Vierde vloer, 4037
Hoek van Victoria- en Neethlingstraat
Stellenbosch
7600


Kaart:

Hoof kampuskaart.pdf

(Lombardi-gebou no. 78 op kaart)
​​