pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Departement OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDE​


NAVORSINGSFOKUS

Die navorsingsfokus van die Departement Opvoedkundige Sielkunde is die opvoedkundige sielkundige ontwikkeling van menslike potensiaal en welstand in skole en gemeenskappe. Die oorhoofse doel is om gepaste, inklusiewe opvoedkundige sielkunde- en gespesialiseerde strategieë in skool- en gemeenskapsverband te ontwikkel en te implementeer. Dít sal op sy beurt geleenthede vir optimale ontwikkeling en selfverwesenliking skep.


HOOFNAVORSINGSGEBIEDE​

​​​IMPLEMENTERING VAN INKLUSIEWE ONDERWYS IN VERSKILLENDE STELSELS

Hierdie gebied handel oor die ontwikkeling van steunstrategieë in leeromgewings en gemeenskappe. ’n Gevestigde terrein is die insluiting van veral leerders met gestremdhede.

ASSESSERING IN DIE INKLUSIEWE KLASKAMER

Talle fasette van opvoedkundige en sielkundige assessering word ondersoek om ’n holistiese benadering tot assessering te ontwikkel.

LEERONDERSTEUNING VIR KWESBARE STUDENTEPOPULASIES

Hierdie domein konsentreer op die uitdagings van die formele en nieformele leeromgewing waarvoor jeugsentrums en sentrums vir basiese volwassene-onderwys te staan kom om kwesbare studente te bedien. Die opvoedkundige ondersteuning van kwesbare jongmense en volwassenes met leer-, emosionele en gedragsuitdagings word nagevors.

WELSTAND IN LEER- EN ONDERRIGKONTEKSTE

Ons onderneem kritiese navorsing oor emosionele en fisiese welstand in onderwysomgewings in ’n immer veranderende leersamelewing.

TERAPEUTIESE EN LEERONDERSTEUNING VIR KINDERS EN GESINNE MET LEER- EN ONTWIKKELINGSUITDAGINGS

Bystand word in sowel klaskamer- as gesins- of gemeenskapsverband voorsien. Hierdie domein handel oor terapeutiese en voorligtingstrategieë.

OPLEIDING VAN OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGES EN SKOOLVOORLIGTERS

Temas sluit in die gehalte van voorligting, traumabestuur en samewerkende oorlegpleging in gemeenskappe, sowel as opvoederleer.​


NAGRAADSE KWALIFIKASIES​​ 
HONNEURSGRADE
  • HonsBEd (Opvoedkundige Ondersteuning)*​
MAGISTERGRADE
  • MEd (Opvoedkundige Ondersteuning) (Gestruktureerd)
  • MEd (Opvoedkundige Ondersteuning) (Navorsing)
  • ​MEd​ (Opvoedkundige Sielkunde)
DOKTORALEGRADE 
  • PhD​ ​(Opvoedkundige Ondersteuning​)​ 
    • PhD​ (Opvoedkundige Sielkunde)​ ​


    Aansoekproses