Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

NSFAS

Visie

Die visie van die Nasionale Finansiëlehulpskema vir Studente (NSFAS) is om Suid-Afrika se ontwikkelingsdoelwitte wat nasionale en menslike hulpbronne betref, te help verwesenlik deur finansiële steun aan studente uit arm en werkersklashuise te bied en sodoende toegang tot, en sukses met, hoër en verdere onderwys en opleiding te bewerkstellig.

 

Die NSFAS se missiestelling behels drie onderskeie elemente wat die Skema se bestaansdoel en bedrywighede omskryf, asook watter impak dit op die bedoelde samelewingsektore het.

  1. Die NSFAS se bestaansdoel is om finansiële steun te verskaf aan studente aan openbare kolleges vir tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding (TVET-kolleges) en universiteite wat vir bystand in aanmerking kom.
  2. Die NSFAS kies studente uit wat oorweeg kan word, wys lenings en beurse toe, en vorder terugbetalings op studentelenings in om die fondse aan te vul wat vir 'n volgende geslag studente beskikbaar sal wees.
  3. Die NSFAS staan studente uit arm en werkersklashuise by om toegang tot, en sukses met, hoër onderwys en opleiding te bekom wat hulle andersins nie sou kon bekostig nie.

 

NSFAS-WEBBLAD: www.nsfas.org.za

Vrywaring: Hierdie inligting is vanaf die NSFAS-webblad verkry. Dit is dus uiters belangrik dat aansoekers die amptelike NSFAS-blad as die primêre inligtingsbron raadpleeg. Die inligting op hulle webblad sowel as die NSFAS se prosesse mag verander het sonder dat ons daarvan bewus is. Maak asseblief oor alle besonderhede seker deur met die NSFAS self in verbinding te tree.

FAQs on expanded NSFAS and bursary scheme_ Final 9 January 2018 (002).pdf


NSFAS INLIGTING:

1. NSFAS Brosjure

2. NSFAS-Pocket Guide.pdf


 


Studente met gestremdhede

Die Universiteit Stellenbosch verwelkom studente met gestremdhede of spesiale leerbehoeftes. U kan die Ongeskiktheidseenheid skakel by +27 (0) 21 8084707, of besoek www.sun.ac.za/cscd vir meer inligting. U kan ook u fakulteit kontak vir hulp.
Die Ongeskiktheidseenheid vorm deel van die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling (SSVO) en die fisiese adres is Victoriastraat 37, Den Stellenbosch.

Klik op hierdie SKAKEL na die webwerf van Dissabiliteitseenheid. Hiermee die verskillende kategorieë: Dissability Unit.pdf


Die Sentrum vir Beurse en Lenings werk nou saam met die Ongeskiktheidseenheid en NSFAS (Nasionale Studente Finansiëlehulpskema) om te help met befondsing vir studente met gestremdhede of spesiale leerbehoeftes.

Vir u gerief, klik asseblief op die skakel na die NSFAS webwerf, www.nsfas.org om aansoek te doen vir finansiële hulp.
Wanneer u aansoek doen om finansiële hulp, moet u hierdie vorm NSFAS Disability Annexure A.pdf voltooi en dit op u profiel oplaai met al die ondersteunende dokumente.

U is welkom om ons Kliëntedienssentrum by 021 8089111 te skakel vir hulp.