Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​​​​​​​​​

​​​​

Graadprogramme in Fisiese Wetenskappe

FISIESE WETENSKAPPE

BSc in Chemie
BSc in Fisika
BSc in Aardwetenskap
BSc in GeoInformatika

​BSc in Chemie

Hierdie program bied studente opleiding in die verskillende velde van chemie wat anorganiese, organiese, analitiese, fisiese en polimeerchemie insluit.

Fokusarea: Chemie en Polimeerwetenskap
Hoofvakke: Chemie + 'n tweede hoofvak

Fokusarea: Chemiese Biologie
Hoofvakke: Chemie en Biochemie

Fokusarea: Materiaaltegnologie
Hoofvakke: Chemie, Toegepaste Chemie

Spesifieke toelatingsvereistes
  • Wiskunde 6 EN Fisiese Wetenskappe 4


BSc in Fisika

Hierdie program rus studente toe met die Fisika-kennis, tegniese en spesifieke wetenskapsvaardighede wat vereis word in Laserfisika, Kernfisika, Stralings- en Gesondheidsfiska, sowel as Teoretiese Fisika.

Fokusareas: Laserfisika (Fisiese), Kernfisika, Stralings- en Gesondheidsfisika
Hoofvakke: Fisika en Toegepaste Wiskunde, Chemie, Rekenaarwetenskap, Wiskunde

Fokusarea: Laserfisika (Biologies)
Hoofvakke: Fisika, Biochemie

Fokusarea:Teoretiese Fisika
Hoofvakke: Fisika en Toegepaste Wiskunde, Rekenaarwetenskap, Wiskunde

Spesifieke toelatingsvereistes
  • Wiskunde 6 EN Fisiese Wetenskappe 4

BSc in Aardwetenskap

Hierdie program fokus op die praktiese en teoretiese opleiding in geologie en geo-omgewingswetenskap.

​Fokusarea: Toegepaste Aardwetenskap
Hoofvakke: Geologie, Geografiese Inligtingstegnologie

Fokusarea: Geo-omgewingswetenskap
Hoof-/Kernvakke: Geologie, Omgewingsgeochemie, Geografie en Omgewingstudie

Spesifieke toelatingsvereistes
  • Wiskunde 6 OF Wiskunde 5 (afhangend van jou vakkeuse); EN Fisiese Wetenskappe 4

BSc in GeoInformatika

Hierdie program fokus op die teoretiese, metodologiese en praktiese aspekte van geo-informatika ten einde ruimtelike inligting digitaal vas te lê, te manipuleer, te ontleed, te modelleer en kartografies voor te stel.
Hoofvakke: Geografiese Inligtingstegnologie EN Rekenaarwetenskap OF Sosio-informatika

Spesifieke toelatingsvereistes
  • Wiskunde 6 OF Wiskunde 5 (afhangend van jou vakkeuse); EN Fisiese Wetenskappe 4​

Stappe


Kom gesels met ons

  • Kom gesels met ons oor studie- en loopbaanmoontlikhede in die natuurwetenskappe, asook die studentelewe by die Universiteit Stellenbosch.
  • science@sun.ac.za
  • (021) 808-3931


Flyer-small.jpg Loopbane in die wetenskap Brosjure