Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​​​​​​​​​

​​​

Graadprogramme in Wiskundige Wetenskappe


WISKUNDIGE WETENSKAPPE

BSc in Wiskundige Wetenskappe
BSc in Rekenaarwetenskap


BSc in Wiskundige Wetenskappe

Hierdie program bied vier fokusareas wat verskillende velde in die wiskundige wetenskappe as fokus het, waarvan jy een kies: Abstrakte Wiskunde, Operasionele Navorsing, Toegepaste Wiskunde en Wiskunde.
Fokusareas:
 • Afhangend van die fokusarea wat jy kies, sal jy één van bogenoemde vakke neem in kombinasie met vakke uit die wiskundige wetenskappe OF vakke uit ander dissiplines soos: Algemene Taalwetenskap, Biochemie, Chemie, Ekonomie, Genetika, Musiektegnologie, Fisika. 
Spesifieke toelatingsvereistes:
 • Wiskunde 6; EN Fisiese Wetenskappe 4 (as jy Chemie of Fisika wil neem)


BSc in Rekenaarwetenskap

Die BSc in Rekenaarwetenskap rus jou toe met 'n uitgebreide kennis van rekenaarwetenskap, insluitend programmering, rekenaarstelsels, databasisse, netwerke, bedryfstelsels en gelyklopende programmering.
Fokusareas:
 • Algemene Rekenaarwetenskap (met 'n keuse tussen Toegepaste Wiskunde, Ekonomie, Algemene Taalwetenskap, Wiskundige Statistiek, Wiskunde, Operasionele Navorsing of Statistiek as hoofvak)
 • Rekenaarstelsels
 • Datawetenskap (met 'n keuse tussen Rekenaarwetenskap, Data Ingenieurswese, Wiskundige Statistiek en Statistiek)
 • Rekenaarwetenskap met Genetika
 • Rekenaarwetenskap met Geografiese Inligtingstegnologie
Spesifieke toelatingsvereistes:
 • Afrikaans of Engels (Huistaal of Eerste Addisionele Taal) 4 en Wiskunde 6
 • Enige ander skoolvak uit die aangewese lys van vakke vir universiteitstoelating 4

EN

 • Indien jy Chemie of Fisika as keuse- of verpligte universiteitsvak wil neem: Fisiese Wetenskappe 4​

Stappe


Kom gesels met ons

 • Kom gesels met ons oor studie- en loopbaanmoontlikhede in die natuurwetenskappe, asook die studentelewe by die Universiteit Stellenbosch.
 • science@sun.ac.za
 • (021) 808-3931


Flyer-small.jpg Loopbane in die wetenskap Brosjure