Departement Biomediese Wetenskappe

Kontak ons

  
Uitvoerende Hoof: Prof Gerhard Walzl      
Tel: +27 21 938 9401
Faks: +27 21 938 9476     
E-pos: gwalzl@sun.ac.za


Kontakpersoon: Sekretaresse
: Me Betina van der Merwe
Tel: +27 21 938 9044
Faks: +27 21 938 9476
E-pos: betina@sun.acza