Immunology Research Group
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Stellenbosch Universiteit Immunologie Navorsingsgroep

 

Die Span

Bestuur

​Dr Katharina Ronacher​​

Tel: +27 21 938 9069
kron@sun.ac.za

Leier van die Immuun-Endokrien Interaksie Groep

Hoofondersoeker en Senior Wetenskaplike

Katharina lei die Immuun-Endokrien Interaksie Groep by SUN-IRG as die hoofondersoeker op projekte in hierdie veld.

Sien asseblief haar navorsersprofiel.


Dr Nelita du Plessis

Tel: +27 21 938 9400
nelita@sun.ac.za

Leier van die TB Sellulêre Immunologie Groep

Laboratorium Bestuurder

Senior Wetenskaplike

Nelita is the leader of the TB Cellular Immunology Group within SUN-IRG, providing direction for research in this field.

As laboratory manager, she supervises all activities that occur within the laboratory.  This includes the scheduling of staff, implementation of proper laboratory procedures and standard operating procedures according to ISO15189, and equipment management.

Nelita is die leier van die TB Sellulêre Immunologie Groep in SUN-IRG en gee rigting aan ons navorsing in hierdie veld.

As laboratoriumbestuurder, hou sy toesig oor alle aktiwiteite wat in die laboratorium plaasvind. Dit sluit personeelskedules, aanvaarbare laboratoriumpraktyke en gestandardiseerde prosedures volgens ISO15189, en die bestuur van laboratoriuminstrumente, in.

Sien gerus haar navorserprofiel.


.   

​Dr Léanie Kleynhans

Tel: +27 21 938 9069
leaniek@sun.ac.za

Bioveiligheidsvlak 3 Laboratoriumbestuurder

Dierestudiebestuurder

Postdoktorale Navorser

Leanie hou toesig oor ons laboratorium werk in die Bioveiligheidsvlak 3 laboratorium en verseker dat veiligheidsmaatreëls toegepas word. Sy is ook nou betrokke by die ontwikkeling van ‘n navorsingsdierehuis op ons kampus en sal optree as bestuurder hiervan wanneer konstruksie voltooi is.

Sien asseblief haar navorsersprofiel


Andrea Gutschmidt

Tel: +27 21 938 9400
andreag@sun.ac.za

Vloeisitometrie Fasiliteit Bestuurder(CAF Lite)

Kliniese Proef Laboratoriumbestuurder

Vloeisitometrie Fasiliteit Bestuurder en Kliniese Proef Laboratoriumbestuurder Andrea bestuur die vloeisitometrie fasiliteit en verseker toerusting word in stand gehou en personeel word opgelei. Sy sien ook toe dat gestandardiseerde prosedures in plek is vir kliniese proewe.


Susanne Tönsing

Tel: +27 21 938 9069
stonsing@sun.ac.za

Projekbestuurder

Projekbestuur word gelei deur Susanne Tönsing. Sy is verantwoordelik vir die effektiewe koördinasie van vorderingsverslae, die indien van navorsingsvoorstelle en aansoeke vir befondsing, sowel as kommunikasie en inligtingverspreiding tussen verskillende projekvennote. Sy help ook met die algemene administrasie van SUN-IRG.


Dr Fanie Malherbe

Tel: +27 21 938 9399
malherbe@sun.ac.za

Dr Elizna Maasdorp

Tel: +27 21 938 9399
emaasdorp@sun.ac.za

Veldpersoneelbestuurders en Studie Klinikuste

Die veldpersoneelbestuurders is verantwoordelik vir die algemene logistiek by die navorsingspersele in die gemeenskap en werk ook nou saam met die veldpersoneel om enige kliniese probleme wat tydens die konsultasie van studiedeelnemers opduik, te help oplos.

Prof Gerhard Walzl

 gwalz@sun.ac.za

Hoof van Stellenbosch Universiteit Immunologie Navorsingsgroep (SUN-IRG)

Spanleier van TB Biomerker Groep

Hoofnavorser en Senior Wetenskaplike

Gerhard lei SUN-IRG as die hoofnavorser vir meeste van ons projekte.

Sien gerus sy navorserprofiel


Dr André Loxton

Tel: +27 21 938 9399
gl2@sun.ac.za

Spanleier Vaksien Immunologie Groep

Hulpbronbestuurder

Senior Navorser

Andre is aan die hoof van die Vaksien Immunologie Groep in SUN-IRG. Hy bestuur ook die hulpbronne namens die groep – dit sluit toesig oor navorsingstoelae, aankope en personeelaanstellings in.

Sien gerus sy navorsersprofiel.


Dr Novel Chegou

Tel: +27 21 938 9069
novel@sun.ac.za

Leier van TB Diagnostiese Groep

Senior Wetenskaplike

Novel lei die navorsing wat ondersoek instel na TB Diagnostiese toetse. Dit sluit die ontwikkeling en patentering van sulke toetse in.

Sien gerus sy navorserprofiel.


Liesel Muller

Tel: +27 21 938 9839
lmuller@sun.ac.za

Gehalteversekeringsbestuurder

Die gehalteversekeringsbestuurder is verantwoordelik vir die gehaltesisteem vir SUN-IRG. Die doel is om ‘n gehaltesisteem te onderhou wat aan ISO 15189 voldoen vir hanteer en prosessering van kliniese monsters. Gehalteversekering sluit al die aktiwiteite van ons groep in, om te verseker dat betroubare en akkurate toetse en navorsing te alle tye uitgevoer word. Dit sluit dokumentkontrole, laboratoriumoudits, bestuuroorsig, hanteer en stoor van monsters, klagtes, verbeterings en tegniese en gehalte rekords in. Dit word bereik deur ‘n deurlopende program om sisteme en prosedures te verbeter.


Bronwyn Smith

Tel: +27 21 938 9839
bronwynt@sun.ac.za

Laboratorium Spanleier

The Laboratorium Spanleier koördineer die daaglikse vloei van laboratoriumprojekte om die effektiewe verloop van al die studieaktiwiteite te verseker.


Prof Gian van der Spuy

Tel: +27 21 938 9402
gvds@sun.ac.za

Databasisbestuurder


Kim Stanley

Tel: +27 21 938 9402
kstanley@sun.ac.za

Databasisbestuurder

Die databasisbestuurders bestuur die organisasie, stoor van en toegang tot die informasie in die databasisse en ontwikkel gepasde strukture volgens die spesifieke behoeftes van elke studie. Hulle monitor ook alle data-invoere.


​​​​

Postdoktorale Navorsers

Die postdoktorale navorsers het onlangs hul doktorsgrade ontvang en doen tans voltyds navorsing. 'n Postdoktorale Navorsingsgenoot beurs bied die geleentheid om professionele en navorsingsvaardighede aan te leer om tot onafhanklike akademici te ontwikkel.

Caroline Beltran

Tel: +27 21 938 9400
cbeltran@sun.ac.za

Dr Léanie Kleynhans

Tel: +27 21 938 9069
leaniek@sun.ac.za

Zhuo Fang

Tel: +27 21 938 9400
zf@sun.ac.za

Laboratorium Navorsingsassistente

Die laboratorium navorsingsassistente proseseer en stoor monsters van die studiedeelnemers. Hulle volg spesifieke gestandardiseerde prosesse en gebruik ‘n wye verskeidenheid van laboratoriumtegnieke.


Bronwyn Smith

Tel: +27 21 938 9839
bronwynt@sun.ac.za

Belinda Kriel

Tel: +27 21 938 9839
belindak@sun.ac.za

Nonjabula Makhoba

Tel: +27 21 938 9839
nmakhoba@sun.ac.za

Michel Kabondo

Laboratory assistant
Tel: +27 21 938 9839
michel@sun.ac.za

Andrea Gutscmidt

Tel: +27 21 938 9400
andreag@sun.ac.za

Sheena Ruzive

Tel: +27 21 938 9839
sru@sun.ac.za

Nicole Prins

Tel: +27 21 938 9839
nbprins@sun.ac.za

Kennedy Zvinairo

Tel: +27 21 938 9839
tkenny@sun.ac.za

VELDPERSONEEL

Die navorsingsverpleegkundiges werf pasiënte vir die huidige studies by die navorsingspersele in die gemeenskap. Hulle neem ‘n mediese geskiedenis by die deelnemers en versamel ook monsters vir navorsingstoetse volgens die spesifieke protokolle en opvolgskedules van die studies.
Navorsingsassistente ondersteun die werk van die navorsingsverpleegkundiges en speel ‘n belangrike rol in die opvolg van deelnemers. Hulle lê gereeld tuisbesoeke af by deelnemers wat hul afsprake gemis het, om hulle te behou in die studie.
Die drywers se verantwoordelikhede is die vervoer van studie deelnemers na en van die navorsingspersele en fasiliteite waar spesiale ondersoeke gedoen word. Hulle verseker ook temperatuurstabiele en veilige vervoer van biologiese navorsingsmonsters na die laboratorium.

Charmaine Abrahams

Navorsingsverpleegkundige

Tel: +27 21 938 9399
charmaine@sun.ac.za

Kathy Swartz

Navorsingsverpleegkundiges

Tel: +27 21 938 9399
kswartz@sun.ac.za

Leilani Abrahams

Navorsingsassistente

Trudi Persence

Field assistant

Roslyn Pienaar

Driver

Susan van Zyl

Navorsingsverpleegkundiges

Tel: +27 21 938 9399
susanvz@sun.ac.za

Shirley McAnda

Navorsingsverpleegkundiges

Tel: +27 21 938 9399
shirleym@sun.ac.za

Helen Dakada

Kliniese Navorsingsassistent

Tel: +27 21 938 9399
hdakada@sun.ac.za

Maria Didloff

Navorsingsassistent

Jaftha Kruger

Bestuurder

Studente


Dolapo Awoniyi

Tel: +27 21 938 9400
dawoniyi@sun.ac.za

PhD student

Projek titel: "Immunological markers of active TB and early treatment response indicators."


Happy Tshivhula

Tel: +27 21 938 9839
tshivhula@sun.ac.za

PhD student

Projek titel: "Identification of distinct bio-signatures in whole blood and live Mycobacterium tuberculosis stimulated peripheral blood mononuclear cells of TB household contacts with and without type 2 diabetes."


Jaques du Plessis

Tel: +27 21 938 9839
jdup@sun.ac.za

MSc student


Leigh Kotze

Tel: +27 21 938 9839
lakotze@sun.ac.za

 MSc student

Projek titel: "Identification of Host Biomarkers for Tuberculosis Treatment Response."


Jessica Klazen

Tel: +27 21 938 9839
jkk@sun.ac.za

 MSc student

Projek titel: "Investigating the role of immune-endocrine alterations during type 2 diabetes associated with changes in Mycobacterium tuberculosis growth. "


Vinzeigh Leukes

Tel: +27 21 938 9839
vnleukes@sun.ac.za

Honneurs student

Projek titel: "Frequency and Regulation of Lymphocytes and Myeloid Derived Suppressor Cells (MDSC) in Newborn Infants Receiving the Novel TB Vaccine, VPM1002."

Lance Lucas

Tel: +27 21 938 9400
lalucas@sun.ac.za

PhD student


Fanie Malherbe

Tel: +27 21 938 9399
malherbe@sun.ac.za

PhD student

Projek titel: " The use of 18F FDG PET/CT scans to determine pulmonary Tuberculosis treatment response."


Carine Kunsevi-Kilola

Tel: +27 21 938 9400
kunsevicaryn@sun.ac.za

PhD student

Projek titel: "Characterisation of human alveolar macrophage and blood monocyte derived macrophage responses to Mycobacterium tuberculosis in TB household contacts with and without type 2 diabetes."


Ilana van Rensburg

Tel: +27 21 938 9839
ilanavr@sun.ac.za

MSc student

Projek titel: "Project title: The impact of B-cell activation on the T-cell immune response to Mycobacterium tuberculosis."


Mosa Selamolela

Tel: +27 21 938 9839
mosa@sun.ac.za

MSc student

Projek titel: "Bioprofiling of TB patients with and without type 2 diabetes before and during TB treatment."


Ruschca Jacobs

Tel: +27 21 938 9839
rjacobs@sun.ac.za

MSc student

Projek titel: "Evaluation of host markers detected in plasma and saliva as diagnostic tools for TB disease and monitoring of treatment response."


Lorinda du Toit

Tel: +27 21 938 9839
ldutoit@sun.ac.za

 Honneurs student

Projek titel: "Neutrophil associated miRNA expression during Tuberculosis disease."