pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PROGRAMAANBOD & GEPAARDGAANDE SLUITINGSDSATUMS​

​As ’n nagraadse kandidaat, kan jy tot en met drie programme by jou aansoek insluit. Maak asseblief seker dat jy voldoen aan die minimum toelatingsvereistes van ál drie programme waarin jy belang stel.

Jou toelatingsaansoek vir ’n nagraadse graadprogram sal  SLEGS verwerk word indien jy ’n voltooide aansoekvorm en ál jou stawende dokumente ​voor voor die sluitingsdatum van die program indien​. 

Die Sentrale Aansoekkantoor sal dan jou aansoek nagaan, en kontroleer of jou dokumente in orde is. Klik hier vir ’n aanbieding oor akademiese kwalifikasies en stawende dokumente​​.​


PROGRAMAANBOD

​As jy op die ​hiperskakels in die tabel hieronder klik, sal jy na die betrokke programinligting kan kyk.​

Gemengdeleerprogramme wat op ons telematiese platform aangebied word, word met ’n asterisk (*) aangedui​.


SLUITINGSDATUMS​

 Intern​asionaal      Suid- Afrika

​​​​Program
​Departe​ment
​Sluitingsda​tum
​​​​Sluitingsdatum​

NAGRAADSE DIPLOMAprogramme

NGDip (Hoër Onderwys in Onderrig en Leer)​
Kurrikulumstudie​
​30 Sep 2024

​30 Sep 2024

HonneursPROGRAMME

HonsBEd (Grondslagfase-onderwys)​*
Kurrikulumstudie​
​31 Jul 2024
​31 Aug 2024
​HonsBEd (Kurrikulumondersoek)* Kurrikulumstudie​
31 Aug 2024
​30 Sept 2024
​HonsBEd (Opvoedkundige Ondersteuning)*
Opvoedkundige Sielkunde
​30 Jun 2024
​31 Jul 2024
HonsBEd (Opvoedkundige Ontwikkeling en Demokrasie)*
Opvoedingsbeleidstudie ​31 Aug 2024

30 Sept​​ 2024
HonsBEd (Taalonderwys)​*​
Kurrikulumstudie​
​31 Aug 2024
30 Sept 2024

MAGISTERPROGRAMME

​​​​ ​​Magister in die Opvoedkunde (​M​Ed)
​MEd (Kurrikulumstudie)
     Gestr​uktureerde-opsie
     Navorsingsopsie
Kurrikulumstudie​

30 Sept 2024 ​                30 Sept 2024

MEd (Opvoedings-beleidstudie)​
​​Opvoedingsbeleidstudie
​​30 Sept 2024
 30 Sept 2024
​MEd (Opvoedkundige Ondersteuning)
     Navorsingsopsie
     Gestruktureerde-opsie


Opvoedkundige Sielkunde


30 Jun 2025                  30 Jun​ 2025
30 Jun 2024                   30 Jun 2024
​MEd (Psig) Opvoedkundige Sielkunde ​30 Jun 2024 ​30 Jun 2024
​​ ​​​​Magister in die Wysbegeerte (M​Phil)
MPhil (Hoër Onderwys Studies) 
​​Kurrikulumstudie​
​30 Sept 2025
​30 Sept 2025
MPhil (Lewenslange Leer)
Kurrikulumstudie​
​30 Sept 2025
​30 Sept 2025
​MPhil (Navorsing)​
Kurrikulumstudie​
​​Kontak die departement direk

DOKTORALEPROGRAMME​

PhD (Filosofie van die Opvoeding) Opvoedingsbeleidstudie
30 Sept 2024​30 Sept 2024

PhD (Historiese Opvoedkunde)Kurrikulumstudie​
31 Jan 2025​
31 Jan​ 2025
​PhD (Hoër Onderwys)
Kurrikulumstudie​
31 Jan 2025
31 Jan 2025
PhD (Kurrikulumstudie)Kurrikulumstudie​
31 Jan 2025
31 Jan 2025
PhD (Omgewingsopvoeding)
Kurrikulumstudie​
31 Jan 2025
31 Jan 2025
PhD (Onderwys en Opleiding vir Lewenslange Leer) Kurrikulumstudie​
31 Jan 2025​​
31 Jan 2025
​PhD (Onderwysbestuur)
Opvoedingsbeleidstudie
30 Sept 2024​​
30 Sept 2024
PhD (Opvoedingsbeleidstudie)​
Opvoedingsbeleidstudie
30 Sept 2024
30 Sept 2024
PhD (Opvoedkundige Ondersteuning) Opvoedkundige Sielkunde
​30 Nov 2024
​30 Nov 2024
​PhD (Opvoedkundige Sielkunde)​
Opvoedkundige Sielkunde
​30 Nov 2024
​30 Nov 2024
PhD (Taalopvoeding)
Kurrikulumstudie​
31 Jan 2025
31 Jan 2025
PhD (Vergelykende Opvoedkunde)​​
Opvoedingsbeleidstudie
30 Sep 2024
30​ Sep 2025​​


Aansoekproses