pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​PROGRAMAANBOD & GEPAARDGAANDE SLUITINGSDSATUMS​

​As ’n nagraadse kandidaat, kan jy tot en met drie programme by jou aansoek insluit. Maak asseblief seker dat jy voldoen aan die minimum toelatingsvereistes van ál drie programme waarin jy belang stel.

Jou toelatingsaansoek vir ’n nagraadse graadprogram sal  SLEGS verwerk word indien jy ’n voltooide aansoekvorm en ál jou stawende dokumente ​voor voor die sluitingsdatum van die program indien​. 

Die Sentrale Aansoekkantoor sal dan jou aansoek nagaan, en kontroleer of jou dokumente in orde is. Klik hier vir ’n aanbieding oor akademiese kwalifikasies en stawende dokumente​​.​


PROGRAMAANBOD

​As jy op die ​hiperskakels in die tabel hieronder klik, sal jy na die betrokke programinligting kan kyk.​

Gemengdeleerprogramme wat op ons telematiese platform aangebied word, word met ’n asterisk (*) aangedui​.


SLUITINGSDATUMS​

 Intern​asionaal      Suid- Afrika

​​​​Program
​Departe​ment
​Sluitingsda​tum
​​​​Sluitingsdatum​

NAGRAADSE DIPLOMAprogramme

NGDip (Hoër Onderwys in Onderrig en Leer)​
Kurrikulumstudie​
​30 Sep 2023

​30 Sep 2023

HonneursPROGRAMME

HonsBEd (Grondslagfase-onderwys)​*
Kurrikulumstudie​
​31 Jul 2023
​31 Aug 2023
​HonsBEd (Kurrikulumondersoek)* Kurrikulumstudie​
31 Aug 2023
​30 Sept 2023
​HonsBEd (Opvoedkundige Ondersteuning)*
Opvoedkundige Sielkunde
​30 Jun 2023
​31 Jul 2023
HonsBEd (Opvoedkundige Ontwikkeling en Demokrasie)*
Opvoedingsbeleidstudie ​31 Aug 2023

30 Sept​​ 2023
HonsBEd (Taalonderwys)​*​
Kurrikulumstudie​
​31 Aug 2023
30 Sept 2023

MAGISTERPROGRAMME

​​​​ ​​Magister in die Opvoedkunde (​M​Ed)
​MEd (Kurrikulumstudie)
     Gestr​uktureerde-opsie
     Navorsingsopsie
Kurrikulumstudie​

Nie aangebied vir 2024-inname nie
30 Sept 2023 ​                30 Sept 2023

MEd (Opvoedings-beleidstudie)​
​​Opvoedingsbeleidstudie
​​30 Sept 2023
30 Sept 2023
​MEd (Opvoedkundige Ondersteuning)
     Navorsingsopsie
     Gestruktureerde-opsie


Opvoedkundige Sielkunde


30 Sept 2023               30 Sept 2023
30 Jun 2023                 30 Jun 2023

​MEd (Psig) Opvoedkundige Sielkunde ​30 Jun 2023 ​30 Jun 2023
​​ ​​​​Magister in die Wysbegeerte (M​Phil)
MPhil (Hoër Onderwys Studies) (Gestruktureerd)
​​Kurrikulumstudie​
​30 Sept 2023
​30 Sept 2023
MPhil (Lewenslange Leer) (Gestruktureerd)
Kurrikulumstudie​
​30 Sept 2023
​30 Sept 2023
​MPhil (Navorsing)​
Kurrikulumstudie​
​​Kontak die departement direk

DOKTORALEPROGRAMME​

PhD (Filosofie van die Opvoeding) Opvoedingsbeleidstudie
30 Sept 2023​30 Sept 2023

PhD (Historiese Opvoedkunde)Kurrikulumstudie​
31 Mrt 2024​
31 Mrt 2024​
​PhD (Hoër Onderwys)
Kurrikulumstudie​
30 Sept 2023
30 Sept 2023
PhD (Kurrikulumstudie)Kurrikulumstudie​
31 Mrt 2024
31 Mrt 2024
PhD (Omgewingsopvoeding)
Kurrikulumstudie​
31 Mrt 2024
31 Mrt 2024
PhD (Onderwys en Opleiding vir Lewenslange Leer) Kurrikulumstudie​
30 Sept 2023​​
30 Sept 2023
​PhD (Onderwysbestuur)
Opvoedingsbeleidstudie
30 Sept 2023​​
30 Sept 2023
PhD (Opvoedingsbeleidstudie)​
Opvoedingsbeleidstudie
30 Sept 2023
30 Sept 2023
PhD (Opvoedkundige Ondersteuning) Opvoedkundige Sielkunde
​30 Nov 2023
​30 Nov 2023
​PhD (Opvoedkundige Sielkunde)​
Opvoedkundige Sielkunde
​30 Nov 2023
​30 Nov 2023​
PhD (Taalopvoeding)
Kurrikulumstudie​
31 Mrt 2024
31 Mrt 2024
PhD (Vergelykende Opvoedkunde)​​
Opvoedingsbeleidstudie
31 Mrt 2024
31 M​rt 2024​​


Aansoekproses