Business Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Beleggingsbestuur

​​​Hierdie program fokus op Beleggingsbestuur en is gerig op die verkryging van die Internasionale CFA® (Chartered Financial Analyst) kwalifikasie.​

 
Lees Meer
Finansiële Bestuur

Hierdie fokusarea is gerig op indiensneming in die privaatsektor waar 'n gespesialiseerde kennis van finansiële bestuur en analise vereis word.

 
Lees Meer
Finansiële Beplanning

Die fokusarea Finansiële Beplanning is spesifiek ontwikkel om studente in staat te stel om vir die Nagraadse Diploma in Finansiële Beplanning in te skryf na afloop van die suksesvolle voltooiing van hul BComm-graad.

 
Lees Meer

Entrepreneurskap & Innovasiebestuur

Hierdie fokusarea help studente wat moontlik hul eie besigheid in die toekoms wil stig en nie sogenaamde werksekuriteit in die vorm van 'n vaste aanstelling nastreef nie.​

 
Lees Meer
Bemarkingsbestuur

Die program is gerig om studente met die nodige kennis toe te rus om produk-, prys-, promosie- en verspreidingsbesluite te kan neem. 

 
Lees Meer
Internasionale Besigheid

Droom u van 'n internasionale sakeloopbaan? Is u ambisieus, gretig om te leer en gereed vir 'n uitdagende akademiese program met 'n wêreldwye ingesteldheid? Wil u in die buiteland studeer?​

 
Lees Meer