Undergraduate Bursaries & Loans
Welkom by Universiteit Stellenbosch

BURSARY AND LOANS SITE BANNERS (4).jpg


Gereelde-vrae-oor-NSFAS​


Wat is 'n NSFAS DHET Beurs


Op 16 Desember 2017 het die President aangekondig dat die regering "ten volle gesubsidieerde gratis hoër onderwys en opleiding  vir arm en werkende Suid-Afrikaners" sal bekendstel en dat dit deur die Nasionale Studente Finansiëlehulpskema (NSFAS) aan   eerstejaarstudente in 2018.
Ten einde uitvoering te gee aan die president se aankondiging, is die huidige DHET-algemene fonds vir arm Suid-Afrikaanse studente om toegang tot universiteitsonderrig wat deur NSFAS geadministreer word, versterk, uitgebrei en omskep in 'n beursskema vir arm en werkende Suid-Afrikaners. Die DHET Beursskema sal oor 'n tydperk van vyf jaar in 2018 ingefaseer word


Wat is 'n eerste keer toegelate student in die universiteit?


'n Eerste keer toegelate student is 'n student wat vir die eerste keer in die universiteit sisteem toegelaat word vir voorgraadse studies.
Hierdie persoon het dalk by 'n TVET- kollege studeer en voorheen vir daardie kwalifikasie ondersteuning ontvang. Daar is geen ouderdomsbeperking op 'n FTEN - student nie. Enigeen met die vereiste akademiese agtergrond wat toegelaat word om in 'n openbare inrigting vir hoër onderwys te studeer en aan die kriteria vir finansiële ondersteuning voldoen, sal befondsing ontvang.


Wie sal in aanmerking kom vir befondsing deur die Beursskema?


Vanaf 2018 sal voornemende Suid-Afrikaanse FTEN-universiteitstudente wat 'n aanbod van 'n spasie of bevestiging van toelating tot 'n openbare inrigting vir hoër onderwys ontvang het en wat aan die kriteria vir finansiële bystand voldoen, afkomstig is van 'n "arm- en werkersklas" gesin, sal in aanmerking kom vir befondsing.

Voornemende studente moet Suid-Afrikaanse burgers wees om in aanmerking te kom.

"Arm en werkersklas" beteken dat die voornemende student afkomstig is van 'n gesin met 'n bruto huishoudelike inkomste van tot R350 000 per jaar.


Wat word gedek deur die beurs?


'n NSFAS vasgestelde toelae vir voorgeskrewe leermateriaal.
Die werklike koste van onderrig beteken die klasgeld vir die spesifieke program waarvoor die student by 'n instelling geregistreer is; Hierdie onderriggelde verskil afhangende van die studierigting (bv. ingenieurswese, medisyne, kuns, geskiedenis, ens.) en die instansie het bygewoon.


Wat word bedoel met 'gesubsidieerde verblyf en reis en/ of oorlewingsinkomste?

DHET-beursstudente kan in aanmerking kom vir gesubsidieerde verblyf en lewenskoste insluitend etes. Indien 'n student in aanmerking kom, sal dit as deel van die beurs toegeken word.


Gesubsidieerde verblyf en verblyfreg verwys na die volgende: die regering voorsien die koste van akkommodasie, etes en basiese lewensvereistes wat tot 'n spesifieke bedrag beperk word vir diegene wat dit benodig op grond van die beleid wat op institusionele vlak geïmplementeer word.


Verblyf sal beperk word tot vasgestelde institusionele akkommodasie tariewe. Waar maaltye nie by die verblyfkoste ingesluit word nie, sal 'n aparte standaardtoelae (bepaal deur NSFAS) beskikbaar gestel word om voedsel en basiese benodigdhede te dek wat benodig word om studente se studies te ondersteun. Akkommodasie sal voorsien word ingevolge die universiteitsbehuisingsbeleid.


Watter veristes word gekoppel aan NSFAS?


As 'n voornemende student kwalifiseer vir 'n beurs, moet hulle 'n kontrak onderteken met bindende voorwaardes.
Die aanvaarding van DHET-beursbefondsing vereis nie dat 'n begunstigde die geld in monetêre terme terugbetaal nie.

Dit vereis egter dat die begunstigde sekere akademiese voorwaardes / kriteria, asook diensvereistes vir die duur van die studietydperk nakom en onderhou, asook 'n verbintenis tot die land oor die langer termyn.
Enige gegradueerde wat befonds word deur die DHET Beursskema wat wil emigreer om in 'n ander land te woon, sal nodig wees om die fondse terug te betaal voordat hulle die land verlaat.


Indien daar meer vrae is, lees gerus hier:


NSFAS - 2020 University Poster (Print-ready) 1.pdf

NSFAS - 2020 University Poster (Print-ready) 2.pdf

NSFAS - 2020 University Poster (Print-ready) 3.pdf