Human Resources
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Fisiese adres

Die WOP-kantoor is geleë in die Afdeling Menslike Hulpbronne:
Admi​nistrasie C-gebou,
Victoriastraat,
Stellenbosch

Ons ure is vanaf 08:00 - 16:3​0

​​​​​​​Posadres

Personeelgesondheid en -welwees​
Menslike Hulpbronne Afdeling
Privaatsak X1​​
Matieland 7602


 


Noodnommers

Vir mediese hulp op kampus

Kampus​gesondheidsdienste: 021 808 3496 / 3494
Stellenbosch Medi Clinic: 021 808 6500

Life line

24 Uur-berading: 086-322-311 / 021 461 1111
Persoonlike berading: 021 461 111

Rape crises centre

Kaapstad: 021 361 1393
Observatory: 021 447 1467

South African Depression and​ Anxiety Group (SADAG)

0800-567-567 (tollvry)​​​​​​​​​

Life Health Solution
​​Tolvrye lyn

0800 004 770

ER 24 Nommer

010 205 3032​​​

  Kontakbesonderhede