Human Resources
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​

Steundiensomgewings
Lieze-Carli-Roux - 177p.jpg

Bestuurder: Steundiensomgewings​​​

Me Lieze-Carli Roux

lcr@sun.ac.za

Susan-Visagie - 177p.jpg

Me Melanie Moodley

MH Praktisyn

mmoodley@sun.ac.za

Uitvoerende Bedryshoof

 • Finansies
 • Innovus insluitend SunCom
 • Maties Sport
 • Bedryfsbestuur
  • ​Verantwoordelikheidsentrum van die Uitvoerende Bedryfshoof

Granton.jpg

Mnr Granton Koeberg

MH Praktisyn

granton@sun.ac.za


Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel

 • Kampusgesondheidsdienste
 • Menslike Hulpbronne
 • Sosiale Impak en Transformasie
  • Sosiale Impak
  • Universiteit Stellenbosch Museum
  • US Woordfees insluitend US Koor
  • Transformasiekantoor

Viserektor: Strategie, Globale en Korporatiewe Sake

 • Universiteit Stellenbosch Internasionaal
 • Inligtingsoorsigbestuur
 • Korporatiewe Kommunikasie en Bemarking
 • Strategiese Inisiatiewe
 • Studentewerwing
Kristin-Rutgers.jpg

Me Kristin Rutgers

MH Praktisyn

krutgers@sun.ac.za


Viserektor: Leer en Onderrig

 • ​​Leer en Onderrigverryking
 • Studentesake​
 • Eenheid vir Gelykwaardigheid

Woordeboek vir Afrikaanse Taal (WAT)

Leandie.jpg

Me Leandie Arendse

MH Praktisyn

leandieb@sun.ac.zaViserektor: Navorsing, Innovasie en Nagraadse Studies

 • Biblioteek en Inligtingsdiens
 • Afdeling Navorsingsontwikkeling
 • STIAS
 • Skool vir Datawetenskap en Rekenaardenke
 • Skool vir Klimaatstudie

Me Nicole Thomas

MH Praktisyn

njthomas@sun.ac.za

​Uitvoerende Bedryshoof — ​Fasiliteitsbestuur

 • Eiendomsdienste
 • Fasiliteitsdienste
 • Beplanning en Ontwikkeling
 • Riskobestuur en Kampussekuriteit

Uitvoerende Bedryshoof —​ Informasietegnolgie

Mienke.jpg

Me Mienke du Plessis

MH Praktisyn

mienke@sun.ac.za

Verantwoordelikheidsentrum van die Rektor

 • Kantoor van die Rektor
 • Ontwikkeling en Alumniverhoudinge
 • Kantoor van die Ombud

Verantwoordelikheidsentrum van die Registrateur​​​​​

 • Afdeling Regsdienste
 • Sentra vir Studente
  • Stellenboschkampus
  • Tygerbergkampus
  • Bellvilleparkkampus
 • Sentrum vir Oorsigfunksie Ondersteuning
 • Sentrum vir Aansoeke, Studente Akkommodasie en Kliëntediens
 • Studente-inligtingstelselondersteuning
 • Beursondersteuning​
Akademiese Omgewings​
Carmen-Paynter - 177p.jpg

Bestuurder: Akademiese Omgewings

Me Carmen Paynter

cpaynter@sun.ac.za

Keith-Robain - 177p.jpg

Mnr Keith Robain

MH Praktisyn​

krobain@sun.ac.za


Verantwoordelik vir​: 

 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe (Stellenbosch Kampus)

Sherrill-February - 177p.jpg

Me Candice Kenny

MH Praktisyn

kenny@sun.ac.za


RVerantwoordelik vir: 

 • AgriWetenskappe

Mnr Andisa Dlakavu

MH Praktisyn

andisa@sun.ac.za
Verantwoordelik vir: 

 • Lettere en Sosiale Wetenskappe

Marius-Swart

Mnr Marius Swart

MH Praktisyn

mjswart@sun.ac.za

Verantwoordelik vir​: 

 • Natuurwetenskappe​
 • AIMS

Chene 177.jpg

Me Chene Roux

MH Praktisyn

cmroux@sun.ac.za

Verantwoordelik vir: 

 • Ingenieurswese

Phumla Banjwa.jpg

Me Phumla Banjwa

MH Praktisyn

banjwa@sun.ac.za

Verantwoordelik vir: 

 • Opvoedkunde
 • Regte
 • Teologie

Chanel Klink

Me Chanel Klink

MH Praktisyn

chanelk@sun.ac.za


Verantwoordelik vir: 

 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe: Universiteit Stellenbosch Bestuur​skool
 • Skool vir Publieke Leierskap
 • Instituut vir Toekomsnavorsing
 • Bellvilleparkkampus Dienste​​​​​​​
 • Sentrum vir Volhoubare Transisie
​​

Menslike Hulpbronne: Tygerberg Span
Fides-Claassen1 - 177p.jpg

Me Fides Cla​assens

MH Praktisyn

fides@sun.ac.za


Verantwoordelik vir: 

 • Anestesiologie en Kritieke Sorg 
 • Biomediese Wetenskappe
 • Globale Gesondheid
 • Verpleeg- en Verloskunde
 • Verloskunde en Ginekologie
 • Patologie

Fawzia-Allie - 177p.jpg

Me Lucinda Alexander

MH PraktisynVerantwoordelik vir: 

 • Mediese Beelding en Kliniese Onkologie
 • Pediatrie en Kindergesondheid
 • Sportwetenskappe
 • Chirugiese Wetenskappe

Me Nurhaan West

MH Praktisyn

nwest@sun.ac.za


Verantwoordelik vir: 

 • Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys
 • Fakulteitsbestuur
 • Huisarts- en Noodgeneeskunde
 • Gesondheids- en Rehabilitasiewetenskappe
 • Geneeskunde
 • Psigiatrie​
​​
​​


​Gedeeldedienstesentrum
Wessel Nolte

Tydelike Bestuurder: Gedeelde D​ienssentrum

Mnr Wessel Nolte

nolte@sun.ac.za​​​​​​​

Klientedienssentrum
Japie Kotze

Direkteur: Vergoeding, Voordele en Administrasie

Mnr Japie Kotze

jjsk@sun.ac.za​​

Illana-Oliver - 177p.jpg

Me Illana Oliver

Klientedienssentrumbeampte​

Ricardo-Steyn - 177p.jpg

Mnr Ricardo Steyn

Administratiewe Beampte

Vacant

Vak​ant

Administratiewe Beampte​​​​​​​