Human Resources
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Die verwelkoming en ondersteuning van nuwe peroneel is krities ten einde te verseker dat hulle so spoedig moontlik deel sal vorm van die US gemeenskap.

Hierdie webblad poog om nuwe personeel te voorsien van nuttige inligting en om hulle te ondersteun om vinnig en soomloos in te skakel in hul nuwe posisies​