Human Resources
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​Welkom by Universiteit Stellenbosch se Menslike Hulpbronne Afdeling

Die MH-afdeling fokus op professionele en vaartbelynde dienslewering tot voordeel en ondersteuning van die Universiteit Stellenbosch se strategiese inisiatiewe, waaronder die optimale ondersteuning van die bestuur van sy mensekapitaal.

MH streef ook voortdurend daarna om ‘n professionele konsultasiediens aan alle personeellede te lewer.


​​ COVID-19 Belangrike Kennisgewing:

Verlofreëlings gedurende die staat van inperking:

  • Alle werknemers moet verloftipe “Leave of Absence" op die sun-e-HR stelsel insleutel gedurende hierdie tydperk.
  • Vir werknemers wat van die huis af werk, sleutel "Leave of Absence" in met rede "Working from home".
  • Werknemers wat nie van die huis af kan werk nie, sleutel “Leave of absence" in met rede "Other".
  • Indien 'n werknemer nie van die huis af kan werk nie, word dit NIE van die werknemer verwag om onbetaalde verlof in te sleutel nie.
  • Werknemers wat Menslikheidsverlof met ingang 17/18 Maart 2020 ingesleutel het, kan versoek dat die verlof met ingang 27 Maart 2020 teruggeskryf word.  Slegs die tydperk tussen die twee datums sal as Menslikheidsverlof geag word.
  • Indien 'n werknemer van die huis af werk en verlof wil neem, moet aansoek gedoen word vir Jaarlikse Verlof.

​Skakels:

'Protocols for staffing related matters COVID-19'

'Leave Application Guide'​​
 

​​
 

sun_e_hr.jpgVacancies5.jpg