Human Resources
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Dit is belangrik dat alle US personeel deeglik ingelig is oor die instelling se beleide en prosedures. Hulle moet ook maklike toegang hê tot al hierdie beleide en prosedures asook tot alle noodsaaklike vorms.