Human Resources
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​​​Die Institusionele Komitee vir Personeelgesondheid en -welwees ​ontvang sy mandaat van die Rektoraat en doen ten minste twee maal per jaar aan die Rektoraat oor alle welweeskwessies verslag. Die komitee doen onder meer voorspraak vir en bevorder die gesondheid- en welwee​smandaat van die Universiteit, sowel as die implementering daarvan, ingevolge Visie 2040 en Strategiese Raamwerk 2019–2024.

​Verdere inligting oor die komitee se opdrag is h​i​er​ te kry​.


Komitee Lede

Persoon  Aanwysing/Departement E-pos adres

​Prof Nico Koopman

Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel (ex officio) as voorsitter nkoopman@sun.ac.za
Dr Pierre Viviers Ondervoorsitter en Senior Direkteur: Personeelgesondheid en -welstand​ plviviers@sun.ac.za
Me Valdene SouthonKomiteekoördineerder / Sekretariaat vsouthon@sun.ac.za
Mr Ebrahiem Abrahams Waarnemende Hoofdirekteur: Menslike Hulpbronne ebrahiemabrahams@sun.ac.za
Me Shibu MamaboloHoof: Welstandskantoor shibu@sun.ac.za
Me Nicolette van den EijkelHoofdirekteur: Fasiliteitsbestuur vdeijkel@sun.ac.za
Me Ilhaam GroenewaldHoofdirekteur: Sport igroenewald@sun.ac.za
Mnr Jerry LakaDirekteur: Ondersteuningsdienste (Maties Sport) mlaka@sun.ac.za
Me Joanne WilliamsProjekkoördineerder: RC Sosiale Impak, Transformasie & Personeel jhenry@sun.ac.za
Me Anne Havemann-Serfontein
RC: Registrateursafdeling
Projekbestuurder ISFAP
anne@sun.ac.za
Me Maryke Hunter-Husselman RC: Navorsing en Innovasie
Direkteur: Navorsingsinligting en strategie
mh3@sun.ac.za
Mr Charl Davids RC: Leer en Onderrig
Direkteur: Sentrum vir studenteberading en -ontwikkeling
cldavids@sun.ac.za
Dr Alten du PlessisRC: Strategie en Internasionalisering
Adjunkdirekteur: opsporing en ontwikkeling
sadp@sun.ac.za
Prof Catherine du ToitFakulteit Lettere en Sosiale WetenskappeCdt@sun.ac.za
Dr JA FeldmanFakulteit Opvoedkundejfeldman@sun.ac.za
Marna LourensFakulteit RegsgeleerdheidMlourens@sun.ac.za
Marieke BrandFakulteit Teologiemariekeb@sun.ac.za
Mnr M TshokotshaFakulteit Krygswetenskappemvuyisit@sun.ac.za
Dr F CleophasFakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappefcleophas@sun.ac.za
MJ FreeboroughFakulteit AgriWetenskappemfree@sun.ac.za
Prof T HaasFakulteit Ingenieurswesetrevor@sun.ac.za
Prof L WarnichFakulteit Natuurwetenskappelw@sun.ac.za
Prof G GorgensFakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappeekermans@sun.ac.za
Dr Zetu Mkhize
Direkteur ​Transformasiekantoor​
zethu@sun.ac.za


Welweeskomitee Lede​ PAs 

Michelle Jooste​​​
joostem@sun.ac.za
(Prof Koopman)
Suzette Els se@sun.ac.za(Prof Warnich)
Dale Savel dsavel@sun.ac.za(I Groenewald)
Venessa Williams venessa@sun.ac.za(E Abrahams)
Hanlie Swart jer@sun.ac.za(N van den Eijkel)