Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​

​​​​​​​​​​​​​​Posadres​

Fakulteit Natuurwetenskappe
Privaatsak X1
Matieland 
7602, Suid-Afrika


Fisiese adres

AI Perold-gebou
Tweede vloer
Kampus, Universiteit van Stellenbosch
Tussen Langenhoven Studentesentrum en JS Gericke Biblioteek​​​

 
​​​​​

​Algemene Navrae

Departement/Afdeling ​Telefoon E-pos
Aardwetensk​​ap 021 808 3219 St​uur e-pos​​
Biochemie 021 808 5861 Stuur e-pos
Chemie en Polimeerwetenskap 021 808 3172 Stuur e-pos ​
​Fisika ​021 808 3391 Stuur e-pos
Fisiologiese Wetenskappe ​021 808 3146
Stuur e-pos
​Mikrobiologie ​021 808 5847 Stuur e-pos
Plant- en Dierkunde ​021 808 3236 Stuur e-pos
​Rekenaarwetenskap ​021 808 4232 Stuur e-pos
Toegepaste Wiskunde ​021 808 4215 Stuur e-pos
​Wiskunde ​021 808 3282 Stuur e-pos


Dekaanskantoor

Vir Fakulteitverwante navrae​

 

 

MsSekretaresse van die Dekaan (Vir algemene navrae)MeSuzetteMsse@sun.ac.za+27 21 808 3072
MSKoördineerder: Akademiese en studentesake (Vir akademiese navrae)MeAatikaMSaatika@sun.ac.za+27 21 808 3931
MsFakulteitsadministrateur (Vir registrasienavrae)MeShivvonMsshivvon@sun.ac.za+27 21 808 9111
MsWetenskapskrywer (Vir medianavrae)MeWiida Msscience@sun.ac.za+27 21 808 2684

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​