Interdisciplinary Health Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Departement Interdissiplinêre Gesondheidswetenskappe

Kontak ons

Kontakpersoon:
Me Adele Kruger
Tel: 021 938 9753
Faks: 021 938 9723
E-pos: adele2@sun.ac.za
 
Nagraadse- en Navorsingskoördineerder
Dr Chanelle Ramnarayan
Tel: +27 21 938 9604
E-pos: chaneller@sun.ac.za

Fisiese adres: 
Universiteit Stellenbosch
Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
Departement Interdissiplin​êre Gesondheidswetenskappe
Onderwysgebou, 4de Vloer 
Francie van Zijl-rylaan
Tygerberg
7505
Kaapstad
Suid-Afrika

Posadres:
Universiteit Stellenbosch
Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
Departement Interdissiplin​êre Gesondheidswetenskappe
Posbus 241
Kaapstad
8000
Suid-Afrika