Speech-Language and Hearing Therapy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Afdeling: Spraak-Taal- en Gehoorterapie

Kontak ons

 

Mev Gouwa Dawood
Afdelingshoof
Tel: +27 21 938 9741 
E-pos: gouwa@sun.ac.za
 

Kontakpersoon: Mev Faheema Losper
Tel: +27 21 938 9494
Faks: +27 21 938 9737

Fisiese adres:
Universiteit Stellenbosch
Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
Afdeling Spraak- Taal- en Gehoorterapie
Francie van Zijl-rylaan
Tygerberg
7505
Kaapstad
Suid-Afrika 

Posadres:
Universiteit Stellenbosch
Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
Afdeling Spraak- Taal- en Gehoorterapie
Posbus 241
Kaapstad
8000
Suid-Afrika