Clinical Pharmacology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​Welkom by die Afdeling Kliniese Farmakologie aan die Universiteit Stellenbosch.

Die Afdeling Kliniese Farmakologie is deel van die Departement Geneeskunde aan die Universiteit Stellenbosch.

 

 

Onderrig, Kliniese dienste & Navorsing

Onderrig:

 • Bied innoverende, ultramoderne onderrig aan studente en gesondheidsorgpraktisyns. 
 • Fokus op bewysgebaseerde benadering tot die voorskryf van medikasie. 
 • Ontwikkel studente en dokters wat leiers in die veld van kliniese farmakologie kan raak. 
 • Lei professionele gesondheidsorgwerkers op vir geneesmiddelontwikkeling. ​​


Kliniese dienste:

 • ​Bied bewysgebaseerde sorg wat die gebruik van medikasie in alle gesondheidsorgkontekste sal optimaliseer. 
 • Verbeter gesondheidsuitkomste soveel moontlik deur middel van vennootskappe met pasiënte, versorgers, professionele gesondheidsorgwerkers, reguleerders en beleidmakers. 
 • Bied 'n gifstofinligtingsdiens van hoë gehalte aan professionele gesondheidsorgwerkers en die algemene publiek. 
 • Lewer 'n ultramoderne moniteringsdiens oor terapeutiese middels aan plaaslike hospitale sowel as privaat laboratoriums. 
 • Neem deel aan plaaslike, nasionale en internasionale gesondheidsprogramme wat gesondheidsorgverbetering, welstand, siektevoorkoming en -behandeling, en toegang tot gesondheidsorg bevorder en bepleit. 
 • Dien as pleitbesorger vir pasiënte, veral vir diensarm populasies. ​
 • Lewer en versprei kennis om pasiëntesorg, medikasieveiligheid, siektevoorkoming en ‑behandeling, gesondheidsorg wat kostedoeltreffend en van hoë gehalte is, en kliniese farmakologieopleiding te bevorder.
 • Pas nuwe kennis toe om innoverende modelle van gesondheidsorglewering, gesondheidsbeleid en opleiding in kliniese farmakologie te ontwikkel, evalueer en versprei.
 • Wees as aktiewe leiers by die Universiteit Stellenbosch betrokke.