Centre for Rehabilitation Studies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Sentrum vir Gestremdheids- en Rehabilitasiestudies

​Kontak ons


Hoof: Prof G Mji
Kwalifikasies: Diploma in Fisioterapie, MEDUNSA; HOD-UNISA;
BSc Fisioterapie - MEDUNSA 1992, MSc in Fisioterapie - Universiteit Kaapstad 2001.
Tel: +27 21 938 9528
Faks: +27 21 931 9835
E-pos: G Mji - Gumji@sun.ac.za

Kontakpersoon:
Me Anita Palmer
Tel: +27 21 938 9090 / 9936
Faks: +27 21 931 9740
E-pos: apalmer@sun.ac.za

Fisiese adres:
Universiteit Stellenbosch
Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
Sentrum vir Gestremdheids- en Rehabilitasiestudies
Onderwysgebou, 4de Vloer
Francie van Zijl-rylaan
Tygerberg
7505
Kaapstad
Suid-Afrika

Posadres:
Universiteit Stellenbosch
Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
Sentrum vir Gestremdheids- en Rehabilitasie​studies​
Posbus 241
Kaapstad
8000
Suid-Afrika