Mechanical & Mechatronic Engineering
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Huidige nagraadse studente

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Algemeen

- Roostervergadering 2017

- Nagraadse Rooster 2017

- Eksamenprosedures 2017/2018​​ (Okt 2017)​

-Toetsweek Maart 11 tot Maart 17 met lokale

Eksamenrooster - 1ste semester 2017​​


Studiegids

-Studiegids vir M en PhD studente: 2017 (Aug 2017)


​Internasionale Kantoor - Nagraadse Vaardighede: 

https://www0.sun.ac.za/international/current-students/postgraduate-students/postgraduate-skills.html​


Prosedures vir aankope, werkswinkelwerk en veiligheid

- Besoek asb. die Voorgraadse bladsy vir huidige studente vir die verskillende prosedures rakende aankope, die werkswinkel en veiligheid.


Gidse en template

- Besoek asb. die Voorgraadse bladsy vir huidige studente vir die Gids vir Tegniese Verslae, asook die gids vir die gebruik van SI eenhede
- Besoek asb. die Voorgraadse bladsy vir huidige studente vir die verskillende template.

-  Formatting Requirement​s for Dissertations, Theses and MEng Project Reports (Word Document)

-  Formatting Requirements for Dis​sertations, Theses and MEng Project Reports (PDF Document)

Click here to download a front page template

- US Plagiaatverklaring (PDF)

- Declaration by Supervisor MEng Structured (PDF)
- Declaration by Supervisor MEn​g Structured (Word Doc)
- Declaration by Supervisor MEng Research (PDF)
- Declaration by Supervisor MEng Research (Word Doc)
- Declaration by Promoter PhD DEng (PDF)
- Verklaring Promotor PhD DIng (Word Doc)​​
​​


- Bepalings vir die formaat, ​finale inlewerin​g, druk en bind van magistertesisse (M, 5.7, p. 158) en doktorale proefskrifte (PhD, 6.11, p. 176)​​​

- E-tesis instruksies​​ (Departmentele administrateur sal e-tesis nomineer, oplaai en goedkeur)​

- Turnitin: foutiewelike laai van tesis

-Jongste US-beleid oor plagiaat (insluitende die verpligte gebruik van Turnitin of soortgelyk voor die indiening van projekte/tesis/proefskrifte vir eksameringWenke vir jou tesis

Wenke vir die skryf van 'n tesis
Hoe om 'n goeie navorsingsartikel te skryf


LateX

LateX installering
L​ateX aanbieding (2014)​​