Conservation Ecology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Bewaringsekologie en Entomologie​


​Voorgraadse Programme

Bewaringsekologie​​ (​​​BSc)​

Eerste jaar

Die eerste jaar is generies met geen bewaringsmodules.

Tweede jaar

 • Bewaringsekologie
 • Biodiversiteit en Ekologie
 • Geografie en Omgewingstudie
 • Mikrobiologie
 • Rekenaarvaardigheid

Derde jaar

 • Biometrie
 • Bedryfsielkunde (Spesiaal)
 • Bewaringsekologie
 • Biodiversiteit en Ekologie
 • Kies twee uit die ses modules (soos moonltik binne die klasrooster)
  • Genetika
  • Grondkunde
  • Biodiversiteit en Ekologie
  • Geografiese Inligtingstegnologie
  • Biodiversiteit en Ekologie
  • Sosiologie

Vierde jaar

 • Agronomie
 • Bewaringsekologie
 • Entomologie
 • Landbou-ekonomie
 • Kies 32 krediete uit die volgende modules (soos moontlik binne die klasrooster).
  • Entomologie
  • Grondkunde
  • Geografiese Inligtingstegnologie

Nagraadse Eiensk​​appe

Gegradueerdes van die Bewaringsekologie program sal:

Bydra tot die volhoubare bestuur van landbou landskappe op alle ruimtelike skale (globale, kontinentale, nasionale, plaaslike). Hulle sal professionele mobiele vaardighede het. Hulle sal bewus wees van kwessies in die "regte wêreld" en in staat wees om  beleide en bestuur op verskeie vlakke te adviseer. Hulle sal oor sterk professionele hulpmiddels beskik (deeglike akademiese kennis en vaardighede ) wat hulle in staat sal stel om:

 • Tegnologies en analities vaardig te wees
 • Sosiaal interaktief te wees
 • Openhartige, kritiese en innoverende denkers te wees
 • Teorië uit te dra in praktyk
 • Positiewe verandering in navorsing en bestuur te fasiliteer
 • Globale denkvermoë te hê, maar plaaslik uit te dra
 • Transdisiplinêre, holistiese/stelsel denkers te wees
 • Te kan netwerk en in spanne te kan werk
 • Sosiaal en kultereel sensitief en betroubaar te wees
 • Besluitmakers ten bate van positiewe aksie vir 'n beter, omgewingsbewuste wêreld te wees
 • Buigsaam en kreatief te wees

Ons gegradueerdes sal goed ontwikkelde generiese vaardighede (lees, skryf, kwantitatiewe vaardighede) hê; hulle sal geïnspireerd, vol vertroue en verwoord wees.​