Conservation Ecology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Plantegroei Ekologie & Bestuur

Sebataolo Rahlao recording fountain grass near Karoo National Park (photo by Sue Milton).jpgPcynaroides1.JPGWorkshop Participants.jpg

Patroon, proses en bestuur van suider-Afrikaanse plante. Ons fokus op begrip van hoe drywers van verandering (klimaatsverandering, oorbenutting, habitat vernippering en uitheemse plante) bevolking en gemeenskap struktuur en prosesse in suider-Afrikaanse plantegroeitipes (insluitend fynbos, Karoo en oewerplantegroei) beinvloed. Die aanwendingsaspek van hierdie werk is om te adviseer op aspekte van die herstel en bewaring bestuur.
Kontak: Prof Karen Esler (KJE@sun.ac.za) of Dr Shayne Jacobs (sjacobs@sun.ac.za)​​