Conservation Ecology
Welkom by Universiteit Stellenbosch


​​​Bewaringseko​​logie en Entomologie​

Na​​​vorsing


Plantegroei Ekologie & Bestu​​ur

Patroon, proses en bestuur van suider-Afrikaanse plante. Ons fokus op begrip van hoe drywers van verandering (klimaatsverandering, oorbenutting, habitat vernippering en uitheemse plante) bevolking en gemeenskap struktuur en prosesse in suider-Afrikaanse plantegroeitipes (insluitend fynbos, Karoo en oewerplantegroei) beinvloed. Die aanwendingsaspek van hierdie werk is om te adviseer op aspekte van die herstel en bewaring bestuur.


Kontak: Prof Ka​ren Esler (KJE@sun.ac.za)