pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Departement Ou en Nuwe Testame​​​nt​

Een van die fokusgebiede van die dissiplinegroep is navorsing oor Bybelse hermeneutika teen verskillende agtergronde, sowel histories as kultureel. Afrikakontekste en die konsep van gender word intens ondersoek.

Nóg ’n belangrike fokuspunt is Bybelse eksegese en Bybelse teologie. Kwessies word in die konteks van die Bybelse wêreld ontleed voordat dit met hedendaagse maatskaplike en etieksake in verband gebring word.

​​

​​N​AGRAADSE KWALIFIKASIES
 NAGRAADSE DIPLOMAS  MAGISTERGRADE  DOKTORALEGRADE
STAWENDE DOKUMENTE
 ​​De​partementele Vorm
Aansoekproses