Theology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Ou & Nuwe Testament (ONT)

​​​​​​​​​​​​​​​Die fokus van Ou en Nuwe Testament is op betroubare, verantwoordelike Bybel-interpretasie. Teologiese eksegese van die Bybel moet verreken word teenoor akademiese en geloofs-gemeenskappe (in Afrika en elders) waar die Evangelie geïnterpreteer word. Daarom moet daar kennis geneem word van die Bybelse skrywers (toe) en lesers (vandag) wanneer Griekse en Hebreeuse Bybeltekste geïnterpreteer word. In voortsetting van die Bybelse teks self is dié interpretasie gemik op die heling van die kerk, gemeenskap en skepping.​

Klik hier vir inligting oor 'n Postdoktorale Genootskapbeurs: Beliggaming in/en Nuwe Testament interpretasie

 ONT Personeel

 

 

Departementele Voorsitter; Nuwe TestamentProf. Marius Nelmjnel@sun.ac.za+2721 808 9233http://www.sun.ac.za/english/faculty/theology/Pages/DrMNel.aspx, Akademiese CV
Ou TestamentProf. Louis Jonkerlcj@sun.ac.za+2721 808 3268http://www.sun.ac.za/english/faculty/theology/Pages/ProfLJonker.aspx, Akademiese CV
Ou TestamentProf. Julie Claassensjclaassens@sun.ac.za+2721 808 9246http://sun.academia.edu/JulianaClaassens, Akademiese CV
Nuwe TestamentProf.Jeremy Puntjpunt@sun.ac.za+2721 808 2615http://www.sun.ac.za/english/faculty/theology/Pages/Academic%20CV%27s/ProfJPunt.aspx, Akademiese CV
Ou TestamentDr.Ntozakhe Cezulacezulans@sun.ac.za+2721 808 9093
Nuwe TestamentDr.Peter Nagelpeternagel@sun.ac.za+2721 808 9456
Administrasie & ScripturaMe. Estelle Mullerem4@sun.ac.za+2721 808 3626