Human Resources
Welkom by Universiteit Stellenbosch
​​​​​Die Institusionele Komitee vir Personeelgesondheid en -welwees ​ontvang sy mandaat van die Rektoraat en doen ten minste twee maal per jaar aan die Rektoraat oor alle welweeskwessies verslag. Die komitee doen onder meer voorspraak vir en bevorder die gesondheid- en welwee​smandaat van die Universiteit, sowel as die implementering daarvan, ingevolge Visie 2040 en Strategiese Raamwerk 2019–2024.

​Verdere inligting oor die komitee se opdrag is h​i​er​ te kry​.


Komitee Lede

Persoon  Aanwysing/Departement E-pos adres
​​Prof Nico Koopman

 

Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel (ex officio) as voorsitter

nkoopman@sun.ac.za
Dr Pierre Viviers Ondervoorsitter en Senior Direkteur: Personeelgesondheid en -welstand​ plviviers@sun.ac.za
​Me Miriam Hoosain
Hoofdirekteur: Menslike Hulpbronne
​miriamh@sun.ac.za
Me Valdene Southon
Komiteekoördineerder / Sekretariaat vsouthon@sun.ac.za
​Me Joanne Williams
Projekkoördineerder: RC Sosiale Impak, Transformasie & Personeel
​jhenry@sun.ac.za
Me Shibu MamaboloHoof: Welstandskantoor shibu@sun.ac.za
Me Nicolette van den EijkelHoofdirekteur: Fasiliteitsbestuur vdeijkel@sun.ac.za
Me Anne Havemann-Serfontein
RC: Registrateursafdeling Projekbestuurder ISFAP anne@sun.ac.za
Me Maryke Hunter-Husselman RC: Registrateursafdeling Projekbestuurder ISFAP mh3@sun.ac.za
Mnr Charl Davids RC: Leer en Onderrig
Direkteur: Sentrum vir studenteberading en -ontwikkeling
cldavids@sun.ac.za
Dr Alten du Plessis

RC: Strategie en Internasionalisering
Adjunkdirekteur: opsporing en ontwikkeling

sadp@sun.ac.za
Prof Catherine du ToitFakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe Cdt@sun.ac.za
Dr JA FeldmanFakulteit Opvoedkunde jfeldman@sun.ac.za
Marna LourensFakulteit Regsgeleerdheid Mlourens@sun.ac.za
Marieke BrandFakulteit Teologie mariekeb@sun.ac.za
Mnr M TshokotshaFakulteit Krygswetenskappe mvuyisit@sun.ac.za
Me S Crumpton
Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe scrumpton@sun.ac.za
MJ FreeboroughFakulteit AgriWetenskappe mfree@sun.ac.za
Me N WhiteFakulteit Ingenieurswese natalies@sun.ac.za
​Me Ilse de Kock
Fakulteit Natuurwetenskappe
​idk@sun.ac.za
Prof G GorgensFakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe ekermans@sun.ac.za
Saartjie Botha
Direkteur: Woordfees
ssb@sun.ac.za
​Dr Craig Thompson
Kampus Gesondheidsdiens
​cthompson@sun.ac.za
​Mnr Sean Surmon
​Maties Sport
surmon@sun.ac.za
​Mnr Jaco Greeff Brink
​Hoof: Gelykheidseenheid
​jgbrink@sun.ac.za