Speech-Language and Hearing Therapy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Afdeling Spraak-Taalterapie

​​​Personeel  

 

Mev Gouwa Dawood

Afdelingshoof
Tel: +27-21-938 9526
E-pos: gouwa@sun.ac.za
Onderrigveld: Oudiologie vir die Spraak-Taalterapeut; Ourale Rehabilitasie
Navorsingsfokus: Pediatriese MIV/VIGS; Gehoorgestremdheid; (Sentrale) Ouditiewe Prosessering​

 

 

Dr Berna Gerber
Koördineerder: Nagraadse program
Senior lektor
Tel: +27-21-938 9741
E-pos: berna@sun.ac.za
Onderrigveld: Biomediese etiek, gesondheidsbevordering en voorkoming, gestremdheidstudies
Navorsingsfokus: Vroeë kommunikasie intervensie; Gesondheidsberoepsonderwys; Gesondheid-geesteswetenskappe (health humanities)​ 


Me Corneli Strydom
Lektor
Koördineerder: Kliniese Program
Tel: +27-21-938 9586
Faks: +27-21-938 9737
E-pos: corneli@sun.ac.za
Onderrigveld: Pediatriese disfagie, neurogene spraakafwykings, aanvullende en alternatiewe kommunikasie (AAK), vroeë kommunikasie intervensie
Navorsingsfokus: AAK, pediatriese voedingsprobleme en disfagie​


May.jpg

Dr Adele May

Lektor
Tel: +27-21-9389494
E-pos: adeler@sun.ac.za 

Field of teaching: Augmentative and alternative communication (AAC), early childhood intervention, disability studies

Research focus: AAC, dementia, severe communication disabilities; participation and inclusion

 

Me Helena Oosthuizen
Lektor
Tel: +27-21-938 9494
E-pos: oosthe@sun.ac.za
Onderrigveld: Taalontwikkeling en -gestremdheid
Navorsingsfokus: Taalgestremdheid in 'n veeltalige samelewing, Assessering van kindertaalgestremdheid​

  
 

Mev Monique Visser
Lektor
Tel: +27-21-938 9494
E-pos: mputter@sun.ac.za
Onderrigveld: Artikulasie- en Fonologiese Afwykings, Taalontwikkeling en -gestremdheid
Navorsingsfokus: Taal en Geletterdheid; Gesondheidsberoepsonderwys​

​ 


Me Faeza Bardien
Koördineerder: Voorgraadse Program
Lektor
Tel: +27-21-938 9099
E-pos: faeza@sun.ac.za
Onderrigveld: Spraak en Gehoorwetenskap, Verworwe neurogene taalafwykings
Navorsingsfokus: Verworwe neurogene kommunikasieafwykings, Interprofessionele opleiding

 

Mrs Alida de Beer                                                                                                                                                                                         
Lektor
Tel:  +27-21-938 9494
E-pos:  aellis@sun.ac.za
Onderrigveld:  Kraniofasiale Afwykings, Stemafwykings, Volwasse Disfagie en Navorsing
Navorsingsfokus:  Disfagie, Volwasse Neuro, Kraniofasiale Afwykings, Epidemiologie​


Sekretaresse:  Mev Faheema Losper 

Tel: +27-21-938-9494
Faks: +27-21-932-0805
E-pos:  faheema@sun.ac.za