Speech-Language and Hearing Therapy
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Afdeling Spraak-Taal- en Gehoorterapie

​Personeel  

 


Mev Gouwa Dawood                                                                                                                                         
Afdelingshoof
Tel: +27-21-938 9526
E-pos: gouwa@sun.ac.za
Onderrigveld: Oudiologie vir die Spraak-Taalterapeut; Ourale Rehabilitasie
Navorsingsfokus: Pediatriese MIV/VIGS; Gehoorgestremdheid; (Sentrale) Ouditiewe Prosessering​

 

 

 

 Prof Daleen Klop 
 Senior lektor
Tel:  +27-21-938 9525
Fax: +27-21-938 9737
E-pos: dk@sun.ac.za 
Onderrigveld: Hakkel en spraakvlotheidversteurings; Taal- en geletterdheidsontwikkeling en afwykings.
Navorsingsfokus: Hakkel; Vroeë geletterdheid; Narratief- en diskoersontwikkeling. ​

 

 

 Dr Berna Gerber
Koördineerder: Nagraadse program
Senior lektor
Tel: +27-21-938 9741
E-pos: berna@sun.ac.za
Onderrigveld: Biomediese etiek, gesondheidsbevordering en voorkoming, gestremdheidstudies
Navorsingsfokus: Vroeë kommunikasie intervensie; Gesondheidsberoepsonderwys; Gesondheid-geesteswetenskappe (health humanities)​

 


 Me Corneli Strydom
Lektor
Koördineerder: Kliniese Program
Tel: +27-21-938 9586
Faks: +27-21-938 9737
E-pos: corneli@sun.ac.za
Onderrigveld: Pediatriese disfagie, neurogene spraakafwykings, aanvullende en alternatiewe kommunikasie (AAK), vroeë kommunikasie intervensie
Navorsingsfokus: AAK, pediatriese voedingsprobleme en disfagie​


 

 Me Helena Oosthuizen
Lektor
Tel: +27-21-938 9494
E-pos: oosthe@sun.ac.za
Onderrigveld: Taalontwikkeling en -gestremdheid
Navorsingsfokus: Taalgestremdheid in 'n veeltalige samelewing, Assessering van kindertaalgestremdheid​


 

  
 

Mev Monique Visser
Lektor
Tel: +27-21-938 9494
E-pos: mputter@sun.ac.za
Onderrigveld: Artikulasie- en Fonologiese Afwykings, Taalontwikkeling en -gestremdheid
Navorsingsfokus: Taal en Geletterdheid; Gesondheidsberoepsonderwys​

 


 Me Faeza Bardien
Koördineerder: Voorgraadse Program
Lektor
Tel: +27-21-938 9099
E-pos: faeza@sun.ac.za
Onderrigveld: Spraak en Gehoorwetenskap, Verworwe neurogene taalafwykings
Navorsingsfokus: Verworwe neurogene kommunikasieafwykings, Interprofessionele opleiding


 

Mrs Alida de Beer                                                                                                                                                                                         
Lektor
Tel:  +27-21-938 9494
E-pos:  aellis@sun.ac.za
Onderrigveld:  Kraniofasiale Afwykings, Stemafwykings, Volwasse Disfagie en Navorsing
Navorsingsfokus:  Disfagie, Volwasse Neuro, Kraniofasiale Afwykings, Epidemiologie​


 

Sekretaresse:  Mev Faheema Losper 
Tel: +27-21-938-9494
Faks: +27-21-932-0805
E-pos:  faheema@sun.ac.za