Afdeling Arbeidsterapie 

Kontak ons 

 

 

Hoof: Prof Lana Van Niekerk    
Tel: +27 21 938 9307


Kontakpersoon: Mev K Schneigansz

Sekretaresse, Arbeidsterapie
Tel: 021 938 9305/9038
E-pos: arbeid@sun.ac.za

Fisiese adres:
Universiteit Stellenbosch
Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
Afdeling Arbeidsterapie
Francie van Zijl-rylaan
Tygerberg
7505
Kaapstad
Suid-Afrika

Posadres:
Universiteit Stellenbosch
Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
Afdeling Arbeidsterapie
Posbus 241
Kaapstad
8000
Suid-Afrika