pgstudies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Departement PRIVAATREG


SPESIALISERINGSGEBIEDE SLUIT DIE VOLGENDE IN​ - ​

VERBINTENISREG

 Kontraktereg, delik, ongeregverdigde verryking, sessie en estoppel.

FAMILIEREG EN PERSONEREG

Kinderregte, regsimplikasies van kohabitasie, surrogaatmoederskap en kunsmatige inseminasie.

SAKEREG

Eiendomsreg, goederereg, grondhervorming, deeltitels, aandeelblokskemas, statutêre sakereg, opvolgingsreg en trustreg.

INHEEMSE GEWOONTEREG

​INTERNASIONALE PRIVAATREG

SIVIELE PROSESREG

​​

Aansoekproses