Human Resources
Welkom by Universiteit Stellenbosch

MIV/vigs-werkplekprogram

​​​​​​​​​​​lyn_30.jpgaidsheart.jpg

Wellness_program_252x150_hiv-.jpg

Die Universiteit Stellenbosch ​(US) erken dat werknemers wat met MIV en vigs leef geregtig is op gelykheid, waardigheid en privaatheid, en besef voorts die erns van die MIV-en-vigspandemie. 

Die werkplekprogram is in pas met die visie en missie van die US se Kantoor vir Institutionele MIV/vigs Koordinering (KIMK), en wil bewustheid wek, die verspreiding van die siekte deur opvoeding en opleiding voorkom, en gesamentlik ʼn omgewing skep waar geen personeellid op grond van MIV/vigs-status aan onbillike diskriminasie onderwerp word nie.

Die MIV/vigs-program bied die volgende:

  • Bewusmaking, wat die volgende insluit:
    • Inligting en opvoeding
    • Vrywillige berading en toetsing (VBT)
  • Toepaslike verwysing
  • Gesondheidsbevorderings- en voorkomingsprojekte oor MIV- en vigsverwante kwessies, wat kondoomverspreiding insluit
  • Steun aan personeel wat met MIV en vigs leef óf saamleef
  • Fasilitering van opleiding in portuuropvoeding (Peer Education) vir personeel vir personeel


Die KIMK het die volgende visie in oorleg met die Universiteitsbestuur aanvaar:

“Teen 2012 is daar geen nuwe infeksies op kampus nie. Die Universiteitsbestuur, institusionele eenhede, personeel en studente werk saam om die leierskap, gesondheidsbevorderende optrede en gehalte-onderrig wat nodig is om doeltreffend op die MIV- en vigs-uitdagings in Suid-Afrika en die Afrika-kontinent te reageer, in werking te stel.”

Met hierdie visiestelling verbind die US hom tot ʼn uitwaarts gerigte rol in Suid-Afrika, Afrika en die wêreld ten einde ʼn MIV-vrye toekoms te skep.

Webtuiste van die US se KIMK:   www.sun.ac.za/hiv​​

Portuuropvoedingsprogram vir personeel

Die eerste US-portuuropvoedingsprogram vir personeel is in November 2008 van stapel gestuur. Veertien personeellede van verskillende Universiteitsdepartemente is gewerf om in te skryf (sien foto hier onder). Daarná is ʼn tweede groep personeellede gedurende April en Mei 2009 opgelei.

Die portuuropvoedingsprogram vir personeel is in die lewe geroep om bepaalde MIV-inligting gebaseer op die behoeftes van US-personeel oor te dra.

Dit is belangrik om te onthou dat personeellede verskillende uitdagings as studente in die gesig staar. As ouers, gemeenskapsleiers en professionele diensverskaffers, vervul personeellede etlike verskillende rolle in hul werks- en persoonlike lewens, en onderskat hulle dikwels die impak van hul werk op hul gesinne, kollegas en die groter gemeenskap. Hierdie program is daarop gemik om individue op te lei om nie net met gesag oor die kwessie van MIV te praat nie, maar ook aspekte van seksuele gesondheid met kollegas, hul gesinne en die gemeenskap te bespreek.

Die opgeleide portuuropvoeders sal die Universiteit help om seksuele gesondheidsdienste vir personeel te bevorder, opleidings- en bewusmakingsaktiwiteite te fasiliteer, en die Welweesprogram van terugvoering te voorsien oor personeelbehoeftes met betrekking tot MIV en seksuele gesondheid.​

wellness-peer-educators.jpg 

Agter, van links na regs: Reynold Heneke, Harold Siebritz, Merwin Koopman, Dirkie Willemse, Arthur Pohl, Lester King en Maureen Kennedy (Welweeskoördineerder)
Middel, van links na regs: Nadia Goliath, Denile Samuels en Nellie Snyman
Voor, van links na regs: Frances Meyer, Irene Isaacks, Crystal Hendricks en Belinda Coetzee

Terug na bo ^