Conservation Ecology
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Ons Departement

Die Bewaringsekologie en Entemologie Departement is 'n akademiese departement aan die Universiteit van Stellenbosch en is geleë in die Fakulteit AgriWetenskappe.

 

Die Bewaringsekologie en Entemologie Departement bring tesame 'n aansienlike liggaam van onderrig en navorsing in die snel groeiende en belangrike veld van bewaring van aangewende landskappe en hul omgewings. In beginsel, is die doel om landbou- en bosbou produksie te hê sonder om die natuurlike lewensvatbaarheid van die landbougrond mosaïek in gedrang te bring.

 

Onder die sambreel van bewaring in die landbou-en bosbou konteks, wissel die verskeidenheid van kundigheid ondermeer van geïntegreerde plaagbeheer, bewaring van natuurlike gemeenskappe, die bestuur van lewende hulpbronne, bewaringsbeleid formulering tot oordrag van tegnologie. Ons is 'n vooruit-denkende, dinamiese departement met 'n duidelike landbou en bosbou adres. Dit word weerspieël in die visie, missie en strategiese doelwitte van die departement.

Conservasion Ecology14-group-s.jpg​​

Strategiese objektiewe

  • 'n Sentrum van uitnemendheid in onderrig en navorsing op die gebied van ekologies-sensitiewe landbou te ontwikkel.

  • 'n Spektrum van navorsing van 'bestuur van skaarsheid' (bewaring) na 'bestuur van oorvloed' (geïntegreerde plaagbeheer) te ontwikkel.

  • Sterk te skakel met die landbou produksie sektor rakende 'n duidelike verskeidenheid van arenas, wat strek van ekotoerisme en volhoubaarheid tot vrugte- en hout produksie.

  • Spesiale klem op PhD-studente te plaas as 'n kern van produktiwiteit, wat meer junior studente trek en steeds lei tot top professionele- en goeie navorsingsuitsette.

  • Om betrokke te raak, waar toepaslik en strategies, met die beleid en bestuur sektore, met spesiale klem op inligting en die oordrag van tegnologie.

  • Strategiese internasionale skakeling te ontwikkel met ander universiteite, navorsingsinstitute, korporatiewe organisasies en voorste internasionale bewaringsorganisasies; en te dien op Redaksionele Rade van voorste joernale.

  • Te fokus op navorsing van sekere skaars hulpbronne, veral water.

  • Om betrokke te raak in navorsing met duidelike bestuursdoelwitte, wat strek van die bewaring van biodiversiteit tot geïntegreerde plaagbeheer.

 

 

 

 Image Viewer ‭[1]‬

 Image Viewer ‭[2]‬

 Image Viewer ‭[3]‬

    There are no items to show in this view of the "Images" list.