Centre for Learning Technologies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Welcome to the Centre for Learning Technologies​

The Centre for Learning Technologies CLT forms part of the Division for Learning and Teaching Enhancement​ ​Division for LTE at Stellenbosch University. ​The CLT strives to inspire the meaningful and innovative use of technology for learning at Stellenbosch University.​ 

Read more  ​​


​​​​​​​Wamkelekile kwiZiko leeTekhnoloji zokuFunda

IZiko leeTekhnoloji zokuFunda CLT liyinxalenye yeCandelo loPhuculo lokuFunda nokuFundisa iCandelo le-LTE kwiYunivesithi yaseStellenbosch. I-CLT isebenzela ukukhuthaza usetyenziso olunentsingiselo nolungobuchule lwetekhnoloji ekufundeni kwiYunivesithi yaseStellenbosch. ​

Funda kab​anzi​  

​​​
​​


​​​​​Akademiese Ontwikkeling & Navorsing AON
Die SLT ontwikkel, bevorder en ondersteun die gebruik van leertegnologieë vir leer en onderrig aan die US.
Lees meer ›
Bedryf, Telematies en Projekte OTP
Die departement vir BTP binne die SLT fokus op verskeie dienste en projekte wat toegang verskaf tot onderrig wat gebaseer is op leertegnologieë.
Lees meer ›
Leertegnologie Ondersteuning LTO
​​​​Die SLT verskaf opleiding en ondersteuning aan dosente oor die integrasie van leertegnologieë aan die US.
Lees meer ›​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​