Centre for Learning Technologies
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Studente wat op die Telematiese Dienste-platform vir akademiese programme ingeskryf is, word deur 'n kombinasie van satelliet-, selfoon- (WhatsApp) en webgebaseerde tegnologie ondersteun om 'n doeltreffende virtuele leeromgewing te skep. In hulle onderrig, gebruik dosente 'n verskeidenheid leergeleenthede, wat wissel van sinchroniese interaksie (satellietgebaseerde tegnologie) tot asinchroniese interaksie via die SUNLearn besprekingsgroepe. Hierdie metodes word gekombineer om sosiale leerruimtes te vestig wat die konstruksie van kennis ondersteun. Op hierdie wyse kan dosente hulle direkte konnektiwiteit met die studente deur uitsendings verbeter, en terselfdertyd voortgesette ondersteuning en tredhouding verskaf deur middel van webgebaseerde interaksie, bv. aanlyn assessering, aanlyn tredhougereedskap, wiki's en blogs.  ​


Dienste​

Ateljee vir interaktiewe uitsendings

Telematiese Dienste bestuur ’n tegnologieplatform wat satelliet-, stromings- en selfoontegnologie integreer. Die ateljee op kampus saai uit na 22 verspreide leersentrums dwarsoor Suidelike Afrika en wêreldwyd deur middel van regstreekse internetstroming. Die geënkodeerde sein word vanuit die ateljee op die Stellenbosch-kampus uitgesaai via die Intelsat 17-satelliet op 66.0°E. Die voetspoor dek die grootste deel van die Afrika-vasteland. Studente kommunikeer met die aanbieder in die ateljee deur van selfoon- en webtegnologie gebruik te maak. 

Die telematiese platform is ook aan eksterne kliënte beskikbaar wat dit kan gebruik om hulle korporatiewe opleiding en professionele ontwikkeling te verbeter. 

 Die ateljee sluit die volgende in en kan verskillende uitlegte akkommodeer:

  • ’n Formele lessenaar met ’n oorhoofse kamera  
  • ’n Formele lessenaar met ’n lewendige gehoor  
  • ’n Formele opset vir paneelbesprekings of onderhoude  
  • Ligbord-opnames ​

 

Duplisering van media
Telematiese Dienste besit vier hoëspoed DVD-branders met die kapasiteit om elke agt minute 33 DVD’s te dupliseer. Elke DVD het ’n maksimum kapasiteit van vier ure se hoëgehalte video-opnames.

 

Leersentrums ​

Vanaf die ateljee op die Stellenbosch-kampus word lesings na alle leersentrums in Suid-Afrika uitgesaai, asook na een sentrum in elk van Namibië, Kenia en Uganda. Die integrasie van selfoon- en webtegnologie in hierdie satelliet-uitsendings maak direkte tweerigtingkommunikasie tussen die dosente en studente moontlik terwyl ’n lesing plaasvind

Intydse interaksie tussen die dosent en studente, wat een van die kenmerkende eienskappe van hierdie virtuele leerruimte is, maak die samewerkende mede-konstruksie van kennis maklik, eerder dat kennis in ’n passiewe, eenrigting manier oorgedra word. Hierdie geïntegreerde, interaktiewe leerstelsel is baie gepas vir volwasse leer in ’n hoëronderwysomgewing.

Besoek die Leersentrumsblad vir meer inligting i.v.m.:

  • Lys van Telematiese Leersentrums​
  • Lys van Leersentrumbestuurders
  • Aflaailêers vir Leersentrumbestuurders en Opsieners
  • Aflaailêers vir Aanbieders

Lees​ meer ​


​​

​​​​​​